Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondo direktorius, remdamasi programos „Erasmus+“ profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo atrankos komisijų siūlymais, 2016 m. gegužės 6 d. įsakymu patvirtino 2016 m. finansuojamų, rezervinių bei nefinansuojamų programos „Erasmus+“ profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektų sąrašus. Iš viso 2016 metais finansuoti 92 projektai.

Skelbiame sąrašus:

  1. „Erasmus+“ bendrojo ugdymo finansuojamų ir rezervinių mobilumo projektų sąrašai;
  2. „Erasmus+“ profesinio mokymo finansuojamų mobilumo projektų, kuriuos pateikė profesinio mokymo chartiją turinčios įstaigos, sąrašas;
  3. „Erasmus+“ profesinio mokymo finansuojamų ir rezervinių mobilumo projektų sąrašai;
  4. „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo finansuojamų ir rezervinių mobilumo projektų sąrašai.

Visos konkurse dalyvavusios institucijos, taip pat ir nefinansuotų paraiškų teikėjai apie galutinį sprendimą bus informuotos individualiai oficialiu raštu.

Švietimo mainų paramos fondas planuoja organizuoti įvadinį seminarą 2016 m. programos „Erasmus+“ profesinio mokymo bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo projektų dotacijų gavėjams. Seminaro metu bus aptarti svarbiausi mobilumo projektų administravimo bei finansų valdymo klausimai. Preliminari seminaro data – 2016 m. birželio 21 d., vieta – Vilnius. Registracija į seminarą bus paskelbta 2016 m. birželio pradžioje.

Kilus klausimų, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais

Tel. (8 5) 26 10 592