Programos „Erasmus+“ mobilumo mokymosi tikslais veikloms (KA1) 2016 m. vasario 2 d. konkursui elektroniniu būdu buvo pateiktos 337 švietimo ir mokymo sektoriaus paraiškos. Bendrojo ugdymo sektoriui buvo pateikta 116 paraiškų, suaugusiųjų švietimo sektoriui – 31 paraiška, profesinio mokymo sektoriui – 117 paraiškų (iš kurių 14 paraiškų pateikė profesinio mokymo mobilumo chartiją turinčios įstaigos), aukštojo mokslo sektoriui – 73 paraiškos (iš kurių 30 paraiškų pateikta dėl asmenų mobilumo tarp Programos šalių ir šalių Partnerių).

Paraiškų sąrašus galite rasti čia:

Jei Jūsų institucija teikė paraišką, tačiau jos nėra šiame sąraše, prašome ne vėliau nei iki 2016 m. vasario 12 d. 12 val. kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

Informuojame, kad iki 2016 m. vasario 23 d. bus atliekamas paraiškų tinkamumo vertinimas, kurio metu bus nustatoma, ar paraiškos atitinka formalius tinkamumo reikalavimus (pateikta laiku, tinkama paraiškos forma ir pan.). Tinkamos paraiškos bus perduotos turinio kokybės vertinimui. Apie paraiškų turinio vertinimo rezultatus paraiškų teikėjai bus informuoti iki 2016 m. balandžio 30 d.

Kilus klausimų, prašome kreiptis:

  • Bendrasis ugdymas: el. p. comeniusKA1@smpf.lt, tel. nr. (8 5) 250 37 00, (8 5) 250 37 10.
  • Profesinis mokymas: el. p. leonardoKA1@smpf.lt, tel. nr. (8 5) 250 3703, (8 5) 250 3713, (8 5) 2409747.
  • Aukštasis mokslas: el. p. erasmus@smpf.lt, tel. (8 5) 250 3714, (8 5) 215 7528, (8 5) 250 3712.
  • Suaugusiųjų švietimas: el. p. grundtvigKA1@smpf.lt, tel. nr. (8 5) 249 66 04.