Švietimo mainų paramos fondo direktorius, remdamasis programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo bei „Erasmus+“ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų atrankos komisijų siūlymais bei 2019 m. liepos 11 d. įsakymu, patvirtino 2019 m. finansuojamų, rezervinių bei nefinansuojamų programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo sektorių 2 pagrindinio veiksmo strateginės partnerystės  projektų sąrašus:

  1. „Erasmus+“ bendrojo ugdymo finansuojamų strateginių partnerysčių* projektų (KA201) sąrašas;
  2. „Erasmus+“ profesinio mokymo finansuojamų strateginių partnerysčių projektų (KA202) sąrašas;
  3. „Erasmus+“ aukštojo mokslo finansuojamų ir rezervinių strateginių partnerysčių projektų (KA203) sąrašai;
  4. „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo finansuojamų  ir rezervinių strateginių partnerysčių projektų (KA204) sąrašai.

* Programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo Mokyklų mainų partnerysčių projektų sąrašai bus skelbiami vėliau, Europos Komisijai atlikus centralizuotą projektų derinimą, kurį planuojama užbaigti iki 2019 m. spalio 1 d. 

Visos konkurse dalyvavusios institucijos, taip pat ir nefinansuotų paraiškų teikėjai, apie galutinį sprendimą bus informuotos individualiai oficialiu raštu.

Informuojame, kad rudenį Švietimo mainų paramos fondas planuoja organizuoti įvadinį seminarą 2019 m. programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo projektų dotacijų gavėjams. Seminaro metu bus aptarti svarbiausi projektų administravimo bei finansų valdymo klausimai. Apie tikslų renginio laiką ir vietą dotacijų gavėjai bus informuoti individualiai.

Kilus klausimų prašome kreiptis: