Švietimo mainų paramos fondo direktorius 2019 m. spalio 1 d. įsakymu patvirtino 2019 m. finansuojamų programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo mokyklų mainų partnerysčių projektų sąrašą.

Atkreipiame dėmesį, kad sąrašas papildytas projektais iš rezervinio sąrašo.

Projekto įgyvendinimas

Visos konkurse dalyvavusios institucijos apie galutinį sprendimą bus informuotos individualiai oficialiu raštu, kartu bus siunčiamos ir dotacijos sutartys pasirašyti. Sutartis dėl projekto įgyvendinimo su mokyklomis planuojame pasirašyti spalio mėnesį.

Jeigu mokykla dalyvavo kaip partneris ir negavo finansavimo

Atkreipiame dėmesį, kad nefinansuojamų programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektų sąrašas, kuriame Lietuvos organizacijos yra partnerės, skelbiamas nebus. Dėl šių atrankos rezultatų prašome kreiptis į projektą koordinuojančią organizaciją arba į projektą koordinuojančios organizacijos šalies nacionalinę agentūrą.

Iki sutarties sudarymo tarp Švietimo mainų paramos fondo ir dotacijos gavėjo, mokyklos turi teisę:

  • neįgyvendinti projekto paraiškoje planuotų veiklų;
  • įgyvendinti projekto paraiškoje planuotas veiklas, kurioms nereikalingos lėšos (pvz., naudojantis IKT priemonėmis, su projekto partneriais aptarti projekto paraiškoje rugsėjo mėn. planuotų įgyvendinti tarpvalstybinių mobilumo veiklų perkėlimo į kitus mėnesius. galimybę, taip pat kitus aktualius projekto įgyvendinimo aspektus);
  • įgyvendinti projekto paraiškoje planuotas veiklas savo lėšomis projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kurios bus kompensuojamos pasirašius sutartį tarp mokyklos ir Fondo, prisiimant atsakomybę dėl galimų rizikų.

Organizuojamas įvadinis seminaras

Informuojame, kad spalio mėnesį Švietimo mainų paramos fondas planuoja organizuoti įvadinį seminarą 2019 m. programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo mokyklų mainų partnerysčių projektų gavėjams. Seminaro metu bus aptarti svarbiausi projektų administravimo bei finansų valdymo klausimai. Planuojama, kad renginys vyks 2019 m. spalio 29 d. Apie tikslų renginio laiką ir vietą dotacijų gavėjai bus informuoti individualiai.

Kilus klausimų prašome kreiptis ComeniusKA2@smpf.lt