Programos „Erasmus+“ mobilumo veiklų konkursui, kurio terminas buvo 2020 m. vasario 11 d., elektroniniu būdu pateiktos 297 švietimo ir mokymo srities paraiškos.

Bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumui pateiktos 125 paraiškos, suaugusiųjų švietimo darbuotojų mobilumui – 42 paraiškos, profesinio mokymo mokinių bei darbuotojų mobilumui – 66 paraiškos (iš kurių 23 paraiškas pateikė profesinio mokymo mobilumo chartiją turinčios įstaigos), aukštojo mokslo studentų bei darbuotojų mobilumui pateiktos 64 paraiškos (iš kurių 28 paraiškos pateiktos dėl mobilumo tarp Programos šalių ir šalių Partnerių).

Paraiškų sąrašus galite rasti čia:

Dalyvavusius konkurse maloniai prašome susipažinti su sąrašais ir kuo greičiau, bet ne vėliau nei iki 2020 m. vasario 21 d., informuoti Fondą apie bet kokius šio sąrašo netikslumus.

Jei konkursui tą pačią paraišką teikėte keletą kartų, prašome patikrinti, ar gautų paraiškų sąraše yra paskelbta paskutinė Jūsų institucijos iki konkurso termino (2020 m. vasario 11 d. 13 val. Lietuvos laiku) teikta paraiška, ar sąraše nurodytas teisingas šios paraiškos paskutinio teikimo kodas (angl. Submission ID).    Jei rasite netikslumų, kuo greičiau apie juos informuokite Fondą žemiau nurodytais kontaktais.

Jeigu Jūsų institucija teikė paraišką 2020 m. „Erasmus+“ programos mobilumo projektų konkursui, tačiau aukščiau esančiuose sąrašuose teiktos paraiškos nerandate, prašome ne vėliau nei iki vasario 21 d. informuoti Fondą apie Jūsų paraišką žemiau nurodytais kontaktais.

Informuojame, kad paraiškų teikėjai apie pateiktas konkursui paraiškas bei jų vertinimo eigą gali sužinoti interneto puslapyje www.erasmus-plius.lt naujienų skiltyje.

Šiuo metu atliekamas paraiškų tinkamumo vertinimas, kurio metu bus nustatoma, ar paraiškos atitinka formalius tinkamumo reikalavimus (pateikta laiku, tinkama paraiškos forma ir pan.). Formalius tinkamumo reikalavimus atitikusias paraiškas skelbsime interneto tinklalapyje www.erasmus-plius.lt, skiltyje „Naujienos“ iki 2020 m. vasario 28 d. Tinkamų paraiškų teikėjai apie tinkamumo rezultatus atskirai informuojami raštu nebus. Netinkamų paraiškų teikėjai apie sprendimą bus informuoti oficialiu raštu.

Tinkamos paraiškos bus perduotos kokybės vertinimui. Apie projektų kokybės vertinimo rezultatus informuosime iki 2020 m. gegužės 31 d.

Kilus klausimų, prašome kreiptis:

  • Bendrasis ugdymas: el. p. comeniusKA1@smpf.lt, tel. Nr. (8 5) 250 37 00, (8 5) 250 34 11,
  • Profesinis mokymas: el. p. leonardoKA1@smpf.lt, tel. Nr. (8 5) 2409747, (8 5) 249 66 04, (8 5) 219 5968,
  • Aukštasis mokslas: el. p. erasmus@smpf.lt, tel. Nr. (8 5) 250 37 01, (8 667) 59896, (8 667) 59906,
  • Suaugusiųjų švietimas: el. p. grundtvigKA1@smpf.lt, tel. Nr. (8 5) 249 66 04, (8 5) 219 5968.