Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas atliko 2020 m. spalio 29 d. programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA2) papildomam kvietimui pateiktų švietimo ir mokymo sektoriaus paraiškų tinkamumo vertinimą. Formalius tinkamumo reikalavimus, nurodytus kvietime teikti paraiškas, atitiko 85 paraiškos.

Paraiškų teikėjai apie paraiškų tinkamumą atskirai raštu informuojami nebus.

Visoms tinkamumo reikalavimus atitikusioms paraiškoms šiuo metu atliekamas turinio vertinimas. Apie paraiškų kokybės vertinimo rezultatus paraiškų teikėjai bus informuoti ne vėliau kaip iki 2021 m. vasario 19 d.

Kilus klausimų, prašome kreiptis: