Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas atliko 2020 m. balandžio 23 d. programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA2) kvietimui pateiktų švietimo ir mokymo sektoriaus paraiškų tinkamumo vertinimą. Formalius tinkamumo reikalavimus, nurodytus kvietime teikti paraiškas, atitiko 247 paraiškos.

Kvietimui teiktų tinkamų paraiškų sąrašai skelbiami puslapio apačioje.

Paraiškų teikėjai apie paraiškų tinkamumą atskirai raštu informuojami nebus.

Visoms tinkamumo reikalavimus atitikusioms paraiškoms šiuo metu atliekamas turinio vertinimas. Apie paraiškų turinio vertinimo rezultatus paraiškų teikėjai bus informuoti ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Kilus klausimų, prašome kreiptis: