Švietimo mainų  paramos fondo direktorius, remdamasis programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo bei „Erasmus+“ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų atrankos komisijų siūlymais bei 2020 m. liepos 20 d. įsakymu, patvirtino 2020 m. finansuojamų, rezervinių bei nefinansuojamų programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo sektorių 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių  projektų sąrašus, kuriuos rasite puslapio apačioje.

Programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo Mokyklų mainų partnerysčių projektų sąrašai bus skelbiami vėliau, Europos Komisijai atlikus centralizuotą projektų derinimą, kurį planuojama užbaigti iki 2020 m. spalio 1 d. 

Visos konkurse dalyvavusios institucijos, taip pat ir nefinansuotų paraiškų teikėjai, apie galutinį sprendimą bus informuotos individualiai oficialiu raštu.

Informuojame, kad rudenį Švietimo mainų paramos fondas planuoja organizuoti įvadinį virtualų seminarą 2020 m. programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo projektų dotacijų gavėjams. Seminaro metu bus aptarti svarbiausi projektų administravimo bei finansų valdymo klausimai. Apie tikslų nuotolinio renginio laiką dotacijų gavėjai bus informuoti individualiai.

Kilus klausimų, prašome kreiptis: