Švietimo mainų paramos fondo direktorius, remdamasis programos „Erasmus+“ atrankos komisijų siūlymais, 2021 m. rugpjūčio 17 d.  VE-163 ir 2021 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. VE-170 patvirtino 2021 m. finansuojamų bei nefinansuojamų programos „Erasmus+“ aukštojo mokslo, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (mobilumas mokymosi tikslais) projektų sąrašus.

Visos konkurse dalyvavusios institucijos, taip pat ir nefinansuotų paraiškų teikėjai apie galutinį sprendimą bus informuoti individualiai oficialiu raštu. Kartu visiems paraiškų teikėjams bus išsiųstos išsamios paraiškų vertinimo išvados.

Informuojame, kad Fondui įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą, visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos dotacijų sutartys pasirašomos elektroniniais parašais. Išsamesnė informacija apie sutarčių pasirašymą dotacijų gavėjams bus atsiųsta elektroniniu paštu arba per „E. pristatymas“ sistemą.

2021 m. mobilumo projektų dotacijų gavėjams artimiausiu metu bus organizuoti nuotoliniai seminarai, kurių metu bus pristatyti svarbiausi mobilumo projektų administravimo klausimai.

Kilus klausimų prašome kreiptis:

  • Aukštasis mokslas: el. p. HEKA1@smpf.lt
  • Bendrasis ugdymas: el. p. SEKA1@smpf.lt.
  • Profesinis mokymas: el. p. VETKA1@smpf.lt.
  • Suaugusiųjų švietimas: el. p. ADUKA1@smpf.lt.