Švietimo mainų paramos fondo direktorius, remdamasis programos „Erasmus+“ atrankos komisijos siūlymais, 2022 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. VE-184 patvirtino 2022 m. „Erasmus+“ programos aukštojo mokslo 1 pagrindinio veiksmo finansuojamų KA171 projektų sąrašą.

Visos paraiškas teikusios institucijos apie galutinį sprendimą bus informuotos individualiai oficialiu raštu. Kartu visiems paraiškų teikėjams bus išsiųstos paraiškų vertinimo išvados.

Informuojame, kad Fondui įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą, visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos dotacijų sutartys pasirašomos elektroniniais parašais. Išsamesnė informacija apie sutarčių pasirašymą dotacijų gavėjams bus atsiųsta elektroniniu paštu arba per „E. pristatymas“ sistemą.

Kilus klausimų prašome kreiptis šiuo el. pašto adresu: HEKA1@smpf.lt