Švietimo mainų paramos fondo direktorius, remdamasis programos „Erasmus+“ atrankos komisijos siūlymu, 2024 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. VE-95 patvirtino 2024 m. finansuojamų bei nefinansuojamų programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo bei sporto 1 pagrindinio veiksmo (mobilumas mokymosi tikslais) projektų sąrašus:

Visos konkurse dalyvavusios institucijos, taip pat ir nefinansuotų paraiškų teikėjai apie galutinį sprendimą bus informuoti individualiai oficialiu raštu. Kartu visiems paraiškų teikėjams bus išsiųstos paraiškų vertinimo išvados.

Dotacijų sutartis pasirašymui Švietimo mainų paramos fondas planuoja išsiųsti dotacijų gavėjams el. paštu iki birželio 1 d.

Informuojame, kad Fondui įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą, visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos dotacijų sutartys pasirašomos elektroniniais parašais. Išsamesnė informacija apie sutarčių pasirašymą dotacijų gavėjams bus atsiųsta elektroniniu paštu arba per „E. pristatymas“ sistemą.

2024 m. mobilumo projektų dotacijų gavėjams artimiausiu metu bus organizuoti seminarai, kurių metu bus pristatyti svarbiausi mobilumo projektų administravimo klausimai. Kvietimas į seminarą bus išsiųstas el. paštu, paraiškoje nurodytam projekto kontaktiniam asmeniui.

Kilus klausimų prašome kreiptis: