Programos „Erasmus+“ tarptautinio mobilumo projektais tarp Programos šalių ir šalių Partnerių mokslo ir studijų institucijų siekiama modernizuoti ir gerinti aukštąjį mokslą ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Pagal šią veiklą „Erasmus+“ nuo 2015 m. atsiveria šalims už Europos Sąjungos ribų.

Mokslo ir studijų institucijos, vykdydamos tarptautinio mobilumo projektus, studentams ir darbuotojams sudaro galimybę tobulinti įgūdžius, didina studentų įsidarbinimo galimybes, gerina mokymo ir mokymosi kokybę.

2015 m. konkurse buvo gauta 30 paraiškų iš institucijų, planuojančių vykdyti aukštojo mokslo mobilumo projektus tarp Programos šalių ir šalių Partnerių. Ekspertams įvertinus pateiktas paraiškas, nuspręsta finansuoti 25 projektus, 5 – nefinansuoti.

Finansuojamų 2015 m. „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo – aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumo tarp Programos šalių ir šalių Partnerių – projektų sąrašą rasite čia.

Kilus klausimams prašome kreiptis: e. paštu Erasmus@smpf.lt arba tel. (8 5) 26 10 592.