Švietimo mainų  paramos fondo direktorius, remdamasis programos „Erasmus+“ profesinio mokymo, bendrojo ugdymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo atrankos komisijų siūlymais, 2015 m. liepos 8 d. įsakymu patvirtino 2015 m. finansuojamų, rezervinių bei nefinansuojamų programos „Erasmus+“  bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių  projektų sąrašus:

  1. „Erasmus+“ bendrojo ugdymo finansuojamų strateginių partnerysčių* projektų sąrašas;
  2. „Erasmus+“ profesinio mokymo finansuojamų ir rezervinių strateginių partnerysčių projektų sąrašai;
  3. „Erasmus+“ aukštojo mokslo finansuojamų ir rezervinių strateginių partnerysčių projektų sąrašai;
  4. „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo finansuojamų ir rezervinių strateginių partnerysčių projektų sąrašai.

* 2 pagrindinio veiksmo tarpmokyklinių strateginių partnerysčių sąrašai bus skelbimai Europos Komisijai atlikus centralizuotą projekto derinimą ir ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 1 d. 

Visos konkurse dalyvavusios  organizacijos, taip pat ir nefinansuotų paraiškų teikėjai apie galutinį sprendimą bus informuotos individualiai oficialiu raštu.

Informuojame, kad rugsėjo mėnesį Švietimo mainų paramos fondas planuoja organizuoti įvadinį seminarą 2015 m. programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo projektų dotacijų gavėjams. Seminaro metu bus aptarti svarbiausi projektų administravimo bei finansų valdymo klausimai. Apie tikslų renginio laiką ir vietą dotacijų gavėjai bus informuoti individualiai.

Kilus klausimų, prašome kreiptis:

Bendrasis ugdymas: ComeniusKA2@smpf.lt;
Profesinis mokymas: LeonardoKA2@smpf.lt;
Aukštasis mokslas: Erasmus@smpf.lt;
Suaugusiųjų švietimas: GrundtvigKA2@smpf.lt.

Tel. (8 5) 26 10 592