Europos Komisija paskelbė du leidinius, kurie pasitarnaus suaugusiųjų švietėjams teikiant paraiškas papildomam kvietimui 2020 m. spalio 29 d.

Pirmasis leidinys – Europos Komisijos darbo grupės apie suaugusiųjų mokymąsi rezultatas: studija „Suaugusiųjų švietimas ir COVID-19: iššūkiai ir galimybės“.

Antrasis leidinys – Europos Komisijos darbo grupės apie suaugusiųjų mokymąsi rezultatas: „Įgalinant suaugusiuosius imtis kvalifikacijos kėlimo arba persikvalifikavimo“.

Kviečiame susipažinti su leidiniais.