Švietimo mainų  paramos fondo direktorė Daiva Šutinytė, remdamasi programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo bei „Erasmus+“ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų atrankos komisijų siūlymais bei 2021 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. VE-25, patvirtino 2020 m. papildomo kvietimo teikti paraiškas finansuojamų, rezervinių bei nefinansuojamų programos „Erasmus+“ KA226 ir K227 strateginių partnerysčių projektų sąrašus.

Visos kvietime dalyvavusios institucijos, taip pat ir nefinansuotų paraiškų teikėjai apie galutinį sprendimą bus informuotos individualiai oficialiu raštu.

Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondas planuoja organizuoti virtualų susitikimą ir pateikti įvadinę praktinę medžiagą 2020 m. programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių papildomo kvietimo projektų dotacijų gavėjams. Praktinėje medžiagoje rasite svarbiausius projektų administravimo bei finansų valdymo aspektus. Apie tikslų nuotolinio susitikimo laiką dotacijų gavėjai bus informuoti individualiai.

Fondo individualūs sprendimai, priimti vertinant „Erasmus+“ ir kitų Fondo administruojamų programų bei įgyvendinamų projektų veikloms pateiktas paraiškas, gali būti apeliuojami ir nagrinėjami pagal skelbiamą Apeliacijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

Kilus klausimų, prašome kreiptis: