Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondo direktorė Daiva Šutinytė patvirtino programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo „Mažos apimties partnerystės“ (KA210) kvietimui 2023 m. spalio 4 d. pateiktų švietimo ir mokymo srities paraiškų atitikimą taikomiems tinkamumo kriterijams. Kvietime teikti paraiškas nurodytus reikalavimus atitiko 89 mažos apimties partnerysčių (KA210) projektų paraiškos.

Paraiškų teikėjai, kurių paraiškos atitinka kvietimui taikomus formalius tinkamumo reikalavimus, apie jų organizacijos pateiktų paraiškų tinkamumą atskirai raštu informuojami nebus. Visoms tinkamumo reikalavimus atitikusioms paraiškoms bus atliekamas turinio kokybės vertinimas. Sprendimas dėl finansavimo bus priimtas iki 2023 m. gruodžio 31 d. Visoms organizacijoms bus išsiųsti raštai su paraiškos vertinimo išvadomis.

Daugiau informacijos apie programos „Erasmus+“ paraiškų atrankos procesą rasite paspaudę nuorodą: https://erasmus-plius.lt/programa/kaip-vyksta-projektu-atranka/.

Skelbiame tik Lietuvoje pateiktų tinkamų paraiškų sąrašus.

Jeigu jūsų institucija yra partneris tokio tipo projektuose, dėl jų pateikimo prašome kreiptis į projekto koordinatoriaus šalies nacionalinę agentūrą National Agencies | Erasmus+ (europa.eu).

Kilus klausimų prašome kreiptis: