Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondo direktorė Daiva Šutinytė patvirtino programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendradarbiavimo partnerysčių (KA220) ir mažos apimties partnerysčių (KA210)kvietimui 2021 m. gegužės 21 d. pateiktų švietimo ir mokymo srities paraiškų atitikimą taikomiems tinkamumo kriterijams. Kvietime teikti paraiškas nurodytus reikalavimus atitiko 96 bendradarbiavimo partnerysčių (KA220) ir 24 mažos apimties partnerysčių (KA210) projektų paraiškų.

Paraiškų teikėjai, kurių paraiškos atitinka kvietimui taikomus formalius tinkamumo reikalavimus, apie jų organizacijos pateiktų paraiškų tinkamumą atskirai raštu informuojami nebus. Visoms tinkamumo reikalavimus atitikusioms paraiškoms bus atliekamas turinio kokybės vertinimas.

Skelbiame tik Lietuvoje pateiktų tinkamų paraiškų sąrašus.

Jeigu jūsų institucija yra partneris tokio tipo projektuose, dėl jų pateikimo prašome kreiptis į projekto koordinatoriaus šalies nacionalinę agentūrą National Agencies | Erasmus+ (europa.eu).

Kilus klausimų, prašome kreiptis: