Informuojame, kad Švietimo mainų paramos fondo direktorė Daiva Šutinytė patvirtino programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo „Bendradarbiavimo partnerystės“ (KA220) ir „Mažos apimties partnerystės“ (KA210)kvietimui 2024 m. kovo 5 d. pateiktų švietimo ir mokymo srities paraiškų atitikimą taikomiems tinkamumo kriterijams. Kvietime teikti paraiškas nurodytus reikalavimus atitiko 113 bendradarbiavimo partnerystės (KA220) ir 102 mažos apimties partnerystės (KA210).

Paraiškų teikėjai, kurių paraiškos atitinka kvietimui taikomus formalius tinkamumo reikalavimus, apie jų organizacijos pateiktų paraiškų tinkamumą atskirai raštu informuojami nebus. Visoms tinkamumo reikalavimus atitikusioms paraiškoms bus atliekamas turinio kokybės vertinimas. Sprendimas dėl finansavimo bus priimtas iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Visoms organizacijoms bus išsiųsti raštai su paraiškos vertinimo išvadomis.

Skelbiame tik Lietuvoje pateiktų tinkamų paraiškų sąrašus.