Europos Komisija paskelbė centralizuotai vykdomos „Erasmus+“  veiklos gebėjimų stiprinimo aukštojo mokslo srityje 2023 m. kvietimo rezultatus.

Šiam kvietimui iš viso gauta 790 paraiškų, o 773 paraiškos pripažintos tinkamomis finansuoti. Po išorės ekspertų vertinimo, Vertinimo komitetas patvirtino rekomenduojamų finansuoti projektų sąrašą.

Vertinimo komitetas rekomendavo finansuoti 159 paraiškas. Taigi sėkmės rodiklis yra 21 proc. reikalavimus atitinkančių paraiškų. Atrinktų paraiškų konsorciumus sudaro vidutiniškai 10 dalyvaujančių organizacijų kiekvienoje paraiškoje. 78 % atrinktų pasiūlymų prašė ES dotacijos nuo 400 000 EUR iki 999 969 EUR.

Tarp finansavimą gavusių projektų partnerių – ir trys Lietuvos aukštosios mokyklos: Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas bei Kauno technologijos universitetas. Šios institucijos įsitraukusios į penkis tarptautinius gebėjimų stiprinimo projektus.