Europos Komisija paskelbė „Erasmus+“ mokytojų akademijų 2022 m. kvietimo rezultatus. Iš viso gautos 105 paraiškos, iš kurių 102 buvo tinkamos. Finansuota 16 projektų, kuriems paskirstyta 22,319,719 EUR. Finansuotuose projektuose įsitraukusios 313 organizacijų (įskaitant 136 asocijuotuosius partnerius) iš 30 programos šalių. Tarp jų – 96 mokytojų rengimo paslaugų teikėjai, 61 tęstinio profesinio mokymo teikėjai, 49 praktinio mokymo centrai, o 107 organizacijos, turinčios atitinkamos patirties mokytojų rengimo ir (arba) įstaigų, nustatančių standartus, kvalifikacijas ar kokybės užtikrinimą mokytojų rengimo ar mokslinių tyrimų srityje.

Žemiau pateiktame sąraše rasite informaciją, kam skirtas finansavimas. Finansuoti trys projektai iš Lietuvos.

„Erasmus+“ mokytojų akademijų iniciatyvos tikslas – sudaryti mokytojų švietimo ir rengimo paslaugų teikėjų europinę partnerystę, steigiant vadinamąsias „Erasmus+“ mokytojų akademijas, kuriose bus plėtojamos mokytojų rengimo europinės ir tarptautinės perspektyvos. Mokytojų akademijose remiama daugiakalbystė ir kultūros įvairovė, plėtojamas mokytojų rengimas pagal ES švietimo politikos prioritetus ir padedama siekti Europos švietimo erdvės tikslų.