Švietimo mainų paramos fondo direktorius, remdamasis programos „Erasmus+“ atrankos komisijų siūlymais, 2022 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VE-278 patvirtino 2022 m. finansuojamų bei nefinansuojamų programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sektorių 2 pagrindinio veiksmo Mažos apimties partnerysčių projektų sąrašus (paraiškų teikimas 2022 metų spalio 4 d.).

Visos konkurse dalyvavusios organizacijos, taip pat ir nefinansuotų paraiškų teikėjai, apie galutinį sprendimą bus informuotos individualiai oficialiu raštu.

Informuojame, kad Fondui įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą, visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos dotacijų sutartys pasirašomos elektroniniais parašais. Išsamesnė informacija apie sutarčių pasirašymą dotacijų gavėjams bus atsiųsta elektroniniu paštu arba per „E. pristatymas“ sistemą.

2022 m. projektų dotacijų gavėjams bus organizuoti seminarai, kurių metu bus pristatyti svarbiausi KA210 projektų administravimo klausimai.

Kilus klausimų prašome kreiptis: