Europos Sąjungos programai „Erasmus+“ sukurta nauja platforma, kurioje išsamiai apžvelgiami pagal šią programą finansuojami projektai ir atkreipiamas dėmesys į gerąją patirtį. Šioje platformoje taip pat bus galima susipažinti su produktais (rezultatais, intelektiniais produktais), parengtais įgyvendinus finansuotus projektus.

Gerosios patirties pavyzdžius kasmet rinks kiekviena nacionalinė agentūra, o Europos lygmeniu – vykdomoji agentūra.

Naujosios platformos paskirtis yra įvairi:

  • projektų duomenų bazė (įskaitant projektų santraukas, URL nuorodas ir kt.);
  • projektų rezultatų duomenų bazė, kurioje visos suinteresuotosios šalys gali susipažinti su pagrindiniais rezultatais;
  • platforma gerosios „Erasmus+“ dotacijų gavėjų patirties pavyzdžiams, kuri kasmet atrenkama
  • nacionaliniu ir Europos lygmeniu, pristatyti.

Europos Komisija visų finansuotų projektų informaciją jau perkelė į sklaidos platformą. Joje matoma pagrindinė informacija apie projektą – numeris, pavadinimas, šalys partnerės, projekto santrauka.

Projekto santrauka yra ypač svarbi, nes joje pateikiamas aprašymas, skirtas plačiajai visuomenei. Taigi ji turėtų būti parengta paprasta kalba ir aiškiu stiliumi, kad projekto turinį greitai suprastų ir nesusiję asmenys.

Santraukoje turi būti pateikiama tokia informacija: projekto aplinkybės (pagrindiniai faktai), projekto tikslai, dalyvių skaičius ir pobūdis, veiklos aprašymas, projekto vykdymo metodika, trumpas numatomų rezultatų ir poveikio aprašymas ir galiausiai – potenciali ilgalaikė nauda. Jeigu projekto santrauka bus nekokybiška, projekto vykdytojai turės atnaujinti, papildyti projekto aprašymą.

Visų 2014 m. ir 2015 m. pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“ finansuotų projektų vykdytojams buvo išsiųsti elektroniniai laiškai su kvietimu prisijungti prie „Valor“ sistemos, įkelti projekto rezultatus.

Su „Erasmus+“ sklaidos platforma galima susipažinti svetainėje http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/