Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ švietimo ir mokymo sritį Lietuvoje ir Valstybinių stipendijų programą, skelbia ekspertų atranką decentralizuotų auštojo mokslo, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sričių projektų paraiškoms vertinti 2020 m.

Maloniai kviečiame dalyvauti  programos „Erasmus+“ mobilumo ir strateginių partnerysčių bei Valstybinių stipendijų  programos paraiškų bei „Erasmus+“ projektų ataskaitų vertinimo paslaugų pirkime. Nuoroda į pirkimą  https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-662356

Pirkimą sudaro 21 skirtinga dalis – tiek paraiškų, tiek ataskaitų vertinimas. Galite dalyvauti vienoje ar keliose pirkimo dalyse. Eksperto darbas yra apmokamas, maksimalus vieno vertinimo įkainis nurodomas lentelėje.

Eil. Nr. Pirkimo dalies pavadinimas Bendras pirkimo dalies prelimina-rus vertinimų skaičius Vienam ekspertui fiksuotas vertinimų skaičius Planuojama sudaryti prelimina-rių sutarčių skaičius Maks. įkainis už vieną vertinimą
1 Bendrojo ugdymo mobilumo mokymosi tikslais projektų paraiškų vertinimas 140 10 14 45,00 €
2 Profesinio mokymo mobilumo mokymosi tikslais projektų paraiškų vertinimas 70 10 7 45,00 €
3 Suaugusiųjų švietimo mobilumo mokymosi tikslais projektų paraiškų vertinimas 40 10 4 45,00 €
4 Aukštojo mokslo srities tarptautinio mobilumo su šalimis Partnerėmis projektų paraiškų vertinimas 64 8 8 60,00 €
5 Bendrojo ugdymo intelektinius produktus kuriančių strateginių partnerysčių projektų paraiškų vertinimas 48 6 8 85,00 €
6 Profesinio mokymo intelektinius produktus kuriančių strateginių partnerysčių projektų paraiškų vertinimas 48 6 8 85,00 €
7 Suaugusiųjų švietimo intelektinius produktus kuriančių strateginių partnerysčių projektų paraiškų vertinimas 48 6 8 85,00 €
8 Aukštojo mokslo intelektinius produktus kuriančių strateginių partnerysčių projektų paraiškų vertinimas 40 5 8 85,00 €
9 Bendrojo ugdymo gerosios praktikos mainus remiančių strateginių partnerysčių projektų paraiškų vertinimas 20 4 5 65,00 €
10 Profesinio mokymo gerosios praktikos mainus remiančių strateginių partnerysčių projektų paraiškų vertinimas 8 2 4 65,00 €
11 Suaugusiųjų švietimo gerosios praktikos mainus remiančių strateginių partnerysčių projektų paraiškų vertinimas 12 3 4 65,00 €
12 Mokyklų mainų partnerysčių projektų paraiškų vertinimas 112 7 15 45,00 €
13 Profesinio mokymo mobilumo chartijos ataskaitų vertinimas 12 12 1 55,00 €
14 Bendrojo ugdymo Intelektinius produktus kuriančių strateginių partnerysčių ataskaitų vertinimas 7 3 2 160,00 €
15 Profesinio mokymo Intelektinius produktus kuriančių strateginių partnerysčių ataskaitų vertinimas 6 3 2 160,00 €
16 Suaugusiųjų švietimo Intelektinius produktus kuriančių strateginių partnerysčių ataskaitų vertinimas 8 4 2 160,00 €
17 Aukštojo mokslo Intelektinius produktus kuriančių strateginių partnerysčių ataskaitų vertinimas 3 3 1 160,00 €
18 Mokyklų mainų strateginių partnerysčių ataskaitų vertinimas 21 3 7 65,00 €
19 Paramos studentams užsieniečiams, įstojusiems į magistrantūros studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose paraiškų vertinimas 180 60 3 15,00 €
20 Valstybinių stipendijų užsieniečiams (tarp jų ir lietuvių kilmės) dalinėms ir dalinėms lituanistinėms studijoms paraiškų vertinimas 120 40 3 15,00 €
21 Lietuvos MSI doktorantūros studijų studentų  dalinėms studijoms tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose paraiškų vertinimas 20 20 1 25,00 €

Teikti pasiūlymą reikėtų CVP informacinėje sistemoje (CVP IS), demonstracinį filmuką rasite čia.

Paaiškinimus, kaip parengti ir pateikti pasiūlymą CVP informacinėje sistemoje (CVP IS) rasite čia, demonstracinis filmukas čia

Pasiūlymų pateikimo terminas 2020-02-20 10.00 val.

Atkreipiame dėmesį:

  • jeigu neturėjote prisijungimo prie CVP IS, prieiga prie sistemos Jums bus suteikta Viešųjų pirkimų tarnybos per 3 darbo dienas po registracijos sistemoje,
  • galite pateikti pasiūlymus kelioms pirkimo dalims (pvz., vertinti „Erasmus+“ bendrojo ugdymo mobilumo projektų paraiškas bei bendrojo ugdymo strateginių partnerysčių paraiškas ir ataskaitas).

Kilus klausimų, prašome kreiptis el. paštu pirkimai@smpf.lt.