Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ švietimo ir mokymo sritį Lietuvoje, skelbia ekspertų atranką papildomo strateginių partnerysčių kvietimo paraiškų vertinimui. Preliminarus vertinimų skaičius – 228 vnt. vienoje srityje ir 144 vnt. kitoje srityje, vienam ekspertui vienoje srityje numatyti 6 vertinimai. Paraiškų vertinimo pradžia – 2020 m. lapkričio 16 d.

Papildomu programos „Erasmus+“ kvietimu bus vertinamos strateginių partnerysčių paraiškos pateiktos dviem temoms:

1. Pasirengimo skaitmeniniam švietimui (angl. „Partnerships for Digital Education Readiness“). Paraiškos teikiamos bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sritims.

2. Kūrybinėms partnerystėms (angl. „Partnerships for Creativity“). Paraiškos teikiamos   bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo sritims.

Daugiau informacijos apie papildomą kvietimą rasite čia.

Išsamias viešojo pirkimo sąlygas rasite čia: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-628174. Teikti pasiūlymus tapti ekspertu galite iki 2020 m. spalio 27 d. 10 val.

Minimalūs reikalavimai ekspertui:

  1. Ekspertas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
  2. Ekspertas turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą, mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.
  3. Turėti patirties vertinant tarptautinius ir/arba nacionalinius projektus.

Ekspertas per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau – CVPIS) turi pateikti:

  1. Užpildytą pasiūlymo formą (pirkimo sąlygų 1 priedas).
  2. Užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (pirkimo sąlygų 7 priedas). EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt  ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
  3. Įmonės registracijos pažymėjimo / individualios veiklos pažymos kopiją.
  4. Aukštojo universitetinio arba jam prilyginamo išsilavinimo diplomo(-ų) kopiją(-as).
  5. Eksperto gyvenimo aprašymą („Europass“ CV forma rekomenduojama), iš kurio Perkančioji organizacija įsitikintų eksperto gebėjimu mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu arba anglų kalbos pažymėjimo (arba jam prilyginamo dokumento) kopiją.
  6. Eksperto įgyvendintų veiklų sąrašą (pirkimo sąlygų 4 priedas).
  7. Kitus reikalaujamus dokumentus.

Atkreipiame dėmesį, kad įvertinus gautus pasiūlymus tiekėjų bus paprašyta pateikti Jungtinę pažymą apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją https://www.registrucentras.lt/p/71.