Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ švietimo ir mokymo srities projektus Lietuvoje, ieško ekspertų vertinti šių projektų tipų paraiškas ir ataskaitas: mobilumo mokymosi tikslais ir „Erasmus“ akreditacijų (KA1), partnerysčių bendradarbiavimui (KA2), taip pat valstybinių stipendijų. 

Ekspertai perkami viešojo pirkimo būdu. Norinčius vertinti „Erasmus+“ projektų paraiškas bei ataskaitas, kviečiame pateikti dokumentus ir tapti ekspertų grupės nariu dinaminėje pirkimų sistemoje.

Šios sistemos tikslas – atrinkti paslaugų teikėjus (ekspertus), kuriems bus leista dalyvauti ir teikti pasiūlymus konkrečiuose pirkimuose. Jų tikslas – įsigyti kokybiškas tam tikro laikotarpio bei tipo „Erasmus+“ ir Valstybinių stipendijų programos paraiškų ir ataskaitų vertinimo paslaugas.

Minimalūs reikalavimai ekspertui:

 1. Turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
 2. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą, mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.
 3. Turėti patirties vertinant ar įgyvendinant tarptautinius arba nacionalinius švietimo projektus ar įgyvendinant nacionalinius arba tarptautinius tyrimus švietimo srityje.

Ekspertas per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą turi pateikti:

 1. Užpildytą paraiškos formą („A dalis Dinaminė pirkimų sistema, konkurso sąlygos“, 4 priedas).
 2. Užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą („A dalis Dinaminė pirkimų sistema, konkurso sąlygos“, 3 priedas). Jis pildomas Europos Komisijos interneto svetainėje https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt (užpildžius reikia atsisiųsti).
 3. Įmonės registracijos pažymėjimo / individualios veiklos pažymos kopiją.
 4. Dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą, pirkimo dokumentų „A dalies Dinaminė pirkimų sistema, konkurso sąlygos“ 1 priede „Teikėjų pašalinimo pagrindai“. Įvertinus gautus pasiūlymus teikėjų bus paprašyta pateikti Registrų centro išduodamą Jungtinę pažymą apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį teikėją https://www.registrucentras.lt/p/71.
 5. Dokumentus, patvirtinančius atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, nurodytus pirkimo dokumentų „A dalies Dinaminė pirkimų sistema, konkurso sąlygos“ 2 priede „Teikėjų kvalifikacijos reikalavimai“:
  • Aukštojo universitetinio arba jam prilyginamo išsilavinimo diplomo(-ų) kopiją(-as).
  • Eksperto gyvenimo aprašymą (rekomenduojama „Europass“ forma), iš kurio Perkančioji organizacija įsitikintų eksperto gebėjimu mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu, arba anglų kalbos pažymėjimo (arba jam prilyginamo dokumento) kopiją.
  • Eksperto įgyvendintų veiklų sąrašą bei jį pagrindžiančias suteiktų paslaugų sutarčių kopijas (jeigu paslaugos buvo teikiamos perkančiajai organizacijai, pateikiamas raštas laisva forma, patvirtinantis atitinkamų paslaugų teikimą) arba jeigu atitinkama veikla buvo vykdoma pagal darbo sutartį – darbdavio raštišką patvirtinimą, nurodant, kokios veiklos buvo vykdomos.
  • Kitus reikalaujamus dokumentus.

Įvertinus tiekėjų pateiktus dokumentus, jie bus kviečiami dalyvauti konkrečiame pirkime, kurio sąlygos bus siunčiamos visiems patvirtintiems tiekėjams (daugiau informacijos galite perskaityti dokumente „C dalis. Konkretus pirkimas DPS“).

Daugiau informacijos apie pirkimą bei informacija apie teikiamus dokumentus: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-607872. Pasiūlymus galima teikti bet kada, tačiau norint dalyvauti artimiausiame konkrečiame pirkime, juos reikia pateikti iki 2024 m. vasario 28 d.