2021 m. liepos 13–16 d. Rumunijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra organizuoja virtualų seminarą „Connector 6.0. Connecting the world by non-formal digital learning“.

Seminaru siekiama dalyvius supažindinti ir leisti praktiškai pritaikyti įvairius neformaliojo mokymosi metodus. Nors renginys vyks virtualiai, bus išlaikomas interaktyvumas, daugiausia dėmesio skiriant tiesioginei dalyvių patirčiai.

Išsamesnė informacija apie renginį (anglų kalba) bei darbotvarkė prieinama čia.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti institucija, teikianti ugdymą pagal:
 • ikimokyklinio ugdymo programą;
 • priešmokyklinio ugdymo programą;
 • pradinio ugdymo programą;
 • pagrindinio ugdymo programą;
 • vidurinio ugdymo programą;
 • profesinį mokymą ir vidurinį ugdymą pagal vidurinio ugdymo programą.
  • Seminaro dalyvių anglų kalbos lygis – ne žemesnis nei B2;
  • Seminaro dalyviai turės galimybę aktyviai dalyvauti renginyje visą jo trukmę;
  • Pilnai užpildyta paraiška pateikta iki 2021 m. birželio 18 d. 12 val.

Renginio organizatoriai dalyvauti virtualiame seminareskyrė 4 vietas dalyviams iš Lietuvos.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti seminare:

Norėdami dalyvauti virtualiame seminare užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Paraiškų teikimo terminas – 2021 m. birželio 18 d. 12 val.

Paraiškas priimame tik elektroniniu būdu, pasirašyti paraiškų nereikia (sugeneruotą paraišką dar kartą įkelkite į sistemą).

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka:

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. Organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų).
 2. Planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų).
 3. Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkurso rezultatus:

Apie dalyvavimo seminare atrankos rezultatus informuosime 2021 m. birželio mėn. pabaigoje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. +370 658 77 668.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.