2020 m. kovo 18–20 d. Slovakijoje, Bratislavoje, vyks programos „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos teminis seminaras „Innovation with CLIL – Experiencing CLIL with Erasmus+“. Seminarą organizuoja slovakų nacionalinė „Erasmus+“ agentūra kartu su partneriais.

Seminaro tema – integruotas dalyko ir kalbos mokymas. Seminaro metu dalyviai iš skirtingų Europos šalių dalinsis patirtimi, kaip jie integruoja kalbos mokymąsi į įvairius mokomuosius dalykus (integruojama kalba nėra svarbi – gali būti anglų, prancūzų, vokiečių ir kt.). Dalyviai taip pat turės galimybių užmegzti partnerystes ateities programos „Erasmus+“ projektams. 

Kas gali teikti paraiškas:

Bendrojo ugdymo institucijų atstovai:

  • kurių anglų kalbos lygis ne žemesnis nei B1;
  • kurių institucijos šiuo metu įgyvendina ar anksčiau įgyvendino programos „Erasmus+“ projektą (KA101, KA201, KA229) būdami jo koordinatoriais ar partneriais integruoto dalyko ir kalbos mokymo tema. Paraiškoje būtina nurodyti  įgyvendinto ar šiuo metu įgyvendinamo projekto numerį, pavadinimą bei trumpai aprašyti turinį;
  • kurių institucijos ateityje planuoja įgyvendinti programos „Erasmus+“ projektą seminaro tema.

Atkreipiame dėmesį, kad iš institucijos paraišką teikti gali tik 1 žmogus. Gavus dvi ar daugiau tos pačios institucijos paraiškas visos paraiškos bus vertinamos kaip netinkamos ir jų turinys vertinamas nebus.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama institucijoms, kurių atstovai Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos seminaruose 2017–2019 m. dar nėra dalyvavę.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

  • Seminaro kalba – anglų kalba.
  • Numatomas dalyvių skaičius – 60

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. Iki 2020 m. sausio 21 d. (imtinai) kviečiame pateikti TBV paraišką paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašyta, antspauduota skenuota TBV paraiška (kopija) paraiškų teikimo sistemoje.

Vizito į Slovakiją finansavimas:

Kelionės ir draudimo išlaidosSkaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Slovakijoje ir atgal 2020 m.  kovo 18–20 d. Planuojama renginio pradžia – kovo 18 d. vakare, pabaiga – kovo 20 d. pietų metu.Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR:95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis. Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu (2 naktys) seminaro dienomis. Dėl tikslios apgyvendinimo vietos informuos renginio organizatoriai. 

Apie dalyvavimo teminiame seminare Slovakijoje atrankos rezultatus informuosime 2020 m. vasario mėn. pirmoje pusėje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 250 4820.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi tvarkomi Švietimo mainų paramos fondo, arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.