Europos Komisija pateikė papildomą išaiškinimą, kuris papildo 2022 m. vasario 25 d. siųstą raštą.

Anksčiau Europos Komisija nurodė, kad force majeure gali būti taikoma nutraukus projekto veiklas, vykstančias Ukrainoje arba Rusijoje. Patikslinama, kad ši galimybė taip pat gali būti taikoma bet kuriam išvykstamajam mobilumui „Erasmus+“ trečiojoje* šalyje, kuri ribojasi su Ukraina ir kurioje dėl dabartinės situacijos kyla didesnė rizika veiklų dalyviams.

Sugrįžtantys dalyviai turi būti sklandžiai integruoti į siunčiančiosios institucijos mokymo/-si procesus, taip pat su priimančiąja institucija turėtų būti išnagrinėta galimybė tęsti veiklą virtualiu būdu. Pagrįstos dalyvių sugrįžimo išlaidos bus laikomos išimtinėmis išlaidomis, bus taikomi įprasti ataskaitų teikimo reikalavimai.

Tuo atveju, kai išimtinių išlaidų kategorija nėra tinkama išlaidoms padengti, dalyvaujančios institucijos gali pasirinkti naudoti mobilumo organizavimo lėšas arba lanksčiai naudoti regionų lėšas (KA107 projektų 2** ir 4*** regionai).

Europos Komisija informuoja, kad artimiausiu metu pateiks gaires, kaip traktuoti Rusijos dalyvavimą Europos Sąjungos programose. Duotuoju metu, laukiant šių gairių, primygtinai rekomenduojama būti konservatyviems tvarkant  dokumentus, atliekant mokėjimus, vykdant projektus, kuriuose Rusija yra kaip naudos gavėjas – t. y. susilaikyti nuo naujų sutarčių pasirašymo, mokėjimų vykdymo, taip pat neatšaukti anksčiau pasirašytų sutarčių, nesiimti tolesnių administracinių ar teisinių veiksmų bylose / projektuose, kuriose dalyvauja naudos gavėjai iš Rusijos.

Taip pat Europos Komisija išreiškia gilų susirūpinimą dėl situacijos, su kuria tenka susidurti Ukrainos gyventojams. Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto generalinis direktoratas ieško būdų, kokiomis konkrečiomis paramos priemonėmis jie galėtų prisidėti prie paramos Ukrainos studentams.

Sulaukus daugiau informacijos, pasidalinsime ja šiame puslapyje.  

*Programos „Erasmus+“ trečiosios šalys: Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova, pagal tarptautinę teisę pripažįstama Ukrainos teritorija.

**Rytinės kaimyninės šalys (2 regionas): Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova, pagal tarptautinę teisę pripažįstama Ukrainos teritorija.

***Rusijos Federacija (4 regionas): Pagal tarptautinę teisę pripažįstama Rusijos teritorija.