Europos Komisija paskelbė aukštąsias mokyklas iš visos Europos, kurios priklausys pirmiesiems Europos universitetų aljansams. Europos universitetų aljansų iniciatyva siekiama gerinti Europos aukštojo mokslo kokybę ir didinti jo patrauklumą, taip pat padidinti studentų ir darbuotojų mobilumą, skatinti įtrauktį ir konkurencingumą.

Iš 54 gautų paraiškų buvo atrinkta 17 Europos universitetų aljansų, kuriuos sudaro 114 aukštųjų mokyklų iš 24 Europos valstybių, remiantis vertinimu, kurį atliko Europos Komisijos paskirti 26 nepriklausomi išorės ekspertai, įskaitant rektorius, profesorius ir mokslo darbuotojus. Tarp atrinktų aukštųjų mokyklų – trys Lietuvos universitetai: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Klaipėdos universitetas.

Europos universitetų aljansai taps tarpuniversitetiniais centrais, kuriuose studentai, doktorantai, darbuotojai ir mokslo darbuotojai galės netrukdomai judėti. Bus sutelktos ekspertinės žinios, platformos ir ištekliai ir parengtos bendros mokymo programos arba moduliai, apimantys įvairias disciplinas. Šios mokymo programos bus labai lanksčios ir suteiks studentams galimybę pagal savo individualius poreikius rinktis, ką, kur ir kada studijuoti ir gauti Europos mokslinį laipsnį. Be to, Europos universitetai prisidės prie tvarios regionų, kuriuose jie įsteigti, ekonominės plėtros, nes jų studentai glaudžiai bendradarbiaus su bendrovėmis, savivaldos institucijomis, akademikais ir mokslininkais, spręsdami jų regionuose kylančius uždavinius.

Iš viso pirmiesiems 17-ai Europos universitetų aljansų numatyta skirti iki 85 mln. EUR. Per artimiausius trejus metus kiekvienam aljansui bus skirta iki 5 mln. EUR, kad jie galėtų įgyvendinti savo planus, o kitos ES aukštosios mokyklos sektų jų pavyzdžiu. Bus stebima jų pažanga.

Naujajame ilgalaikiame 2021–2027 m. ES biudžete Europos Komisija pasiūlė visiškai išplėtoti Europos universitetų aljansų iniciatyvą pagal programą „Erasmus+“ ir gerokai padidinti biudžetą.

Daugiau informacijos (anglų kalba) čia.

Informacijos suvestinė (anglų kalba) čia