Atlikus tyrimą „Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų įgyvendintų „Erasmus+“ reintegracijos projektų charakteristikos iš užsienio sugrįžusių/ atvykusių asmenų įtraukties aspektu“ paaiškėjo, kad tyrimo tema mokykloms yra aktuali, ypatingai kalbant apie iš užsienio sugrįžusių mokinių įtrauktį.

Vis dėlto tyrimas atskleidė ir tai, kad būtina skatinti mokyklas aktyviau vykdyti projektus sugrįžusių iš užsienio asmenų įtraukties tema. Būtina kaupti gerąsias patirtis ir jomis dalintis, juolab, kad iššūkių atsiranda, ypač integruojant šiuos mokinius mokykloje ir projektinėse veiklose. Iki šiol tik trys procentai apklaustų mokyklų nurodė iki šiol vykdžiusios tokio pobūdžio projektą, kuriame būtų analizuojama sugrįžusių iš užsienio lietuvių kilmės mokinių reintegracijos tema.

Tyrimą „Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų įgyvendintų „Erasmus+“ reintegracijos projektų charakteristikos iš užsienio sugrįžusių/ atvykusių asmenų įtraukties aspektu“ atliko „Euroguidance“ ambasadorė dr. Simona Crisafulli 2023 m. vasario-spalio mėnesiais. Tyrime dalyvavo 317 pagrindinio, bendrojo ir/ar profesinio ugdymo įstaigų atstovų iš 50 rajonų ir didžiųjų miestų.

Tyrimą perskaityti galite čia, o jo įrašytą pristatymą peržiūrėti konferencijoje „Erasmus+“ indėlis integruojant grįžusiuosius iš emigracijos“ (įrašą žiūrėti nuo 1:40:46).