2022 m.  vasario 11 dieną Švedijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „Swedish Council for Higher Education“) organizuoja virtualų kontaktinį seminarą „Creating Contacts and Cooperation between accredited organisations“. Seminare kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sektoriaus organizacijų, kurioms suteikta „Erasmus“ akreditacija, atstovai.

Seminaras skirtas vienam iš pagrindinių programos „Erasmus+“ principų: prisidėti prie Europos tarpsektorinės švietimo bendradarbiavimo erdvės kūrimo bei kokybiško akreditacijas turinčių organizacijų projektų įgyvendinimo. Pagrindinis šio seminaro tikslas – užmegzti bendradarbiavimą, todėl renginyje nebus skaitomi pranešimai, daugiausia dėmesio skiriama galimybei kurti bendradarbiavimo ryšius tarp akredituotų organizacijų, dalintis kontaktais, diskutuoti, išgirsti ir kurti idėjas.

Seminaro kalba – anglų. Su preliminaria renginio programa galite susipažinti čia.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

  • Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sektorių atstovai, kuriems yra suteikta „Erasmus“ akreditacija;
  • Seminaro dalyvių anglų kalbos lygis ne žemesnis nei B1;
  • Seminaro dalyviai turės galimybę aktyviai dalyvauti renginyje visą jo trukmę (vasario 11 d. 9.00–15.30 val. (vidurio Europos laiku);
  • Pilnai užpildyta paraiška pateikta iki 2022 m. sausio 26 d.

Renginio organizatoriai dalyviams iš Lietuvos skyrė 4 vietas dalyvauti virtualiame seminare: 2 bendrojo ugdymo ir 2 suaugusiųjų švietimo / profesinio mokymo sektorių atstovams.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti seminare:

Norėdami dalyvauti virtualiame seminare užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Paraiškų teikimo terminas – 2022 m. sausio 26 d. (imtinai).

Paraiškas priimame tik elektroniniu būdu – pasirašyti paraiškų nereikia.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka:

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

  1. Organizacijos turima patirtis įgyvendinant programos „Erasmus+“ projektus arba motyvacija ją įgyti (0–20 balų);
  2. Organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
  3. Planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų. Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkurso rezultatus:

Apie dalyvavimo seminare atrankos rezultatus informuosime iki 2022 m. vasario mėn. 5 d.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Akvilę Girdzijauskaitę e. paštu akvile.girdzijauskaite@smpf.lt  arba tel. +370 658 77 668.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.