Senoji svetainės versija pasiekiama per nuorodą old.erasmus-plius.lt

Papildoma parama aukštojo mokslo studentams

Turite galimybę gauti papildomą paramą, jei esate Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai ir darbuotojai, turintys specialiųjų poreikių, ir dalyvaujate „Erasmus+“ mobilumo veiklose Programos šalyse ir šalyse Partnerėse. 

Kviečiame teikti paraiškas papildomai paramai gauti.

Turite būti:

  1. Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai ir dalyvauti „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo mobilumo veiklose Programos šalyse, t. y. studentai, vyksiantys į dalines studijas ir (arba) praktiką; dėstytojai, vyksiantys  į dėstymo vizitus užsienio aukštosiose mokyklose; darbuotojai, vyksiantys į mokymosi vizitus užsienio aukštosiose mokyklose, įmonėse ar kitose organizacijose.
  2. Programos šalių įmonių ar organizacijų atstovai, atvykstantys dėstyti į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
  3. Studentai iš šalių Partnerių universitetų, atvykstantys į „Erasmus+“ finansuojamas dalines studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose.
  4. Dėstytojai ir darbuotojai iš šalių Partnerių universitetų, atvykstantys į „Erasmus+“ finansuojamus dėstymo ir (arba) mokymosi vizitus Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas.

Parama gali būti skiriama:

Svarbu pažymėti, kad:

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, papildomai skirta parama turės būti pagrįsta realiai patirtomis išlaidomis. Dėl šios priežasties kartu su paraiška būtina pateikti priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašote papildomo finansavimo, kainas toje šalyje, į kurią vyksite. Tuo atveju, jei papildoma parama bus skirta, grįžę iš „Erasmus+“ mobilumo veiklos turėsite pateikti jus siunčiančiai Lietuvos aukštajai mokyklai ataskaitą dėl papildomos dotacijos specialiesiems poreikiams ir visus išlaidas pateisinančius dokumentus.

Paraiškas dėl papildomos paramos skyrimo kiekvienu atveju individualiai vertina Švietimo mainų paramos fondo (toliau – Fondas) sudaryta komisija. Papildoma parama skiriama Fondo direktoriaus įsakymu.

Paraiškos formos papildomai dotacijai išvykstantiems arba atvykstantiems (lietuvių, anglų kalbomis) – puslapio apačioje. 

Skenuotos paraiškos bei visi su jomis susiję dokumentai gali būti teikiami Fondui ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki paraišką teikiančio asmens išvykimo į studijas, praktiką arba dėstymo, mokymosi vizitą šiuo el. paštu: erasmus@smpf.lt.

SVARBU:

Kilus klausimų prašome kreiptis į Fondo Aukštojo mokslo programų skyriaus projektų koordinatorę Editą Sabalionytę tel. (8 5) 265 8861 arba el. paštu edita.sabalionyte@smpf.lt

Laukiame jūsų paraiškų!