Paraiškų teikimo terminai

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – toliau nurodytos dienos 12.00 val. (vidurdienis) Briuselio laiku, 13.00 val. Lietuvos laiku, jei nenurodyta kitaip.

1 pagrindinis veiksmas
Mobilumas mokymosi tikslais jaunimo srityje2022 m. vasario 23 d.
2022 m. spalio 4 d.
Mobilumas mokymosi tikslais aukštojo mokslo srityje2022 m. vasario 23 d.
Mobilumas mokymosi tikslais profesinio rengimo, mokyklinio ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse2022 m. vasario 23 d.
Tarptautinis mobilumas įtraukiant trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės2022 m. vasario 23 d.
„Erasmus“ akreditacija profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo ir jaunimo srityse2022 m. spalio 19 d.
„DiscoverEU“ įtraukties veiksmai2022 m. spalio 4 d.
Virtualieji mainai aukštojo mokslo ir jaunimo srityje2022 m. rugsėjo 20 d. 18 val.
2 pagrindinis veiksmas
Bendradarbiavimo partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityje, išskyrus Europos NVO pateiktas paraiškas2022 m. kovo 23 d.
2022 m. spalio 4 d.
Bendradarbiavimo partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityje, kai paraišką teikia Europos NVO2022 m. kovo 23 d. 18 val.
Mažos apimties partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityse2022 m. kovo 23 d.
2022 m. spalio 4 d.  
Profesinės kompetencijos centrai2022 m. rugsėjo 7 d. 18 val.
„Erasmus“ mokytojų akademijos2022 m. rugsėjo 7 d.
18 val. 
„Erasmus Mundus“ veiksmai2022 m. vasario 16 d. 
18 val. 
Inovacijų aljansai2022 m. rugsėjo 15 d.
18 val. 
Perspektyviniai projektai2022 m. kovo 15 d. 18 val.
Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje2022 m. vasario 17 d. 18 val.
Gebėjimų stiprinimo projektai profesinio mokymo srityje2022 m. kovo 31 d. 18 val.
Gebėjimų stiprinimas jaunimo srityje2022 m. balandžio 7 d. 18 val. 
3 pagrindinis veiksmas
Iniciatyva „Europos jaunimas kartu“2022 m. kovo 22 d. 18 val. 
„Jean Monnet“ veiksmai ir tinklai2022 m. kovo 1 d. 18.00 val. 
Sportas
Bendradarbiavimo partnerystės sporto srityje 2022 m. kovo 23 d. 18 val.
Mažos apimties partnerystės sporto srityje2022 m. kovo 23 d. 18 val.
Gebėjimų stiprinimas sporto srityje2022 m. balandžio 7 d. 18 val.
Europos sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno2022 m. kovo 23 d. 18 val.