Paraiškų teikimo terminai

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – toliau nurodytos dienos 12.00 val. (vidurdienis) Briuselio laiku, 13.00 val. Lietuvos laiku, jei nenurodyta kitaip.

1 pagrindinis veiksmas
Mobilumas mokymosi tikslais jaunimo srityje2021 m. gegužės 18 d.
2021 m. spalio 5 d.
Mobilumas mokymosi tikslais aukštojo mokslo srityje2021 m. gegužės 18 d.
Mobilumas mokymosi tikslais profesinio rengimo, mokyklinio ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse2021 m. gegužės 18 d.
„Erasmus“ akreditacija profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse2021 m. spalio 19 d.
2 pagrindinis veiksmas
Bendradarbiavimo partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityje, išskyrus Europos NVO pateiktas paraiškas2021 m. gegužės 21 d.
Bendradarbiavimo partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityje, kai paraišką teikia Europos NVO2021 m. gegužės 20 d. 18 val. Lietuvos laiku
Bendradarbiavimo partnerystės jaunimo srityje2021 m. lapkričio 3 d. 
Mažos apimties partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityse2021 m. gegužės 21 d.
2021 m. lapkričio 3 d. 
Profesinės kompetencijos centrai2021 m. rugsėjo 7 d.
18.00 val. Lietuvos laiku
„Erasmus“ mokytojų akademijos2021 m. rugsėjo 7 d.
18.00 val. Lietuvos laiku
„Erasmus Mundus“ veiksmai2021 m. gegužės 26 d. 
18.00 val. Lietuvos laiku
Inovacijų aljansai2021 m. rugsėjo 7 d.
18.00 val. Lietuvos laiku
Gebėjimų stiprinimas jaunimo srityje2021 m. liepos 1 d. 18.00 val. Lietuvos laiku
3 pagrindinis veiksmas
Iniciatyva „Europos jaunimas kartu“2021 m. birželio 24 d. 18.00 val. Lietuvos laiku
„Jean Monnet“ veiksmai ir tinklai2021 m. birželio 2 d. 18.00 val. Lietuvos laiku
Sportas
Bendradarbiavimo partnerystės sporto srityje 2021 m. birželio 17 d. 18 val. Lietuvos laiku
Mažos apimties partnerystės sporto srityje2021 m. birželio 17 d. 18 val. Lietuvos laiku
Europos sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno2021 m. birželio 17 d. 18.00 val. Lietuvos laiku