Paraiškų teikimo terminai

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – toliau nurodytos dienos 12.00 val. (vidurdienis) Briuselio laiku, 13.00 val. Lietuvos laiku, jei nenurodyta kitaip.

1 pagrindinis veiksmas
Mobilumas mokymosi tikslais jaunimo srityje2024 m. vasario 20 d.
2024 m. spalio 1 d.
Mobilumas mokymosi tikslais aukštojo mokslo srityje2024 m. vasario 20 d.
Mobilumas mokymosi tikslais profesinio rengimo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse2024 m. vasario 20 d.
Darbuotojų mobilumas sporto srityje2024 m. vasario 20 d.
Tarptautinis mobilumas įtraukiant trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės2024 m. vasario 20 d.
„Erasmus“ akreditacija profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo ir jaunimo srityse2024 m. spalio 1 d.
„Erasmus“ akreditacija jaunimo srityje2024 m. spalio 1 d.
„DiscoverEU“ įtraukties veiksmai2024 m. vasario 20 d.
Virtualieji mainai aukštojo mokslo ir jaunimo srityje2024 m. balandžio 25 d. 18 val.
2 pagrindinis veiksmas
Bendradarbiavimo partnerystės švietimo ir mokymo srityje, išskyrus Europos NVO pateiktas paraiškas2024 m. kovo 5 d.
Bendradarbiavimo partnerystės jaunimo srityje, išskyrus Europos NVO pateiktas paraiškas2024 m. kovo 5 d.
2024 m. spalio 1 d.
Bendradarbiavimo partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityje, kai paraišką teikia Europos NVO2024 m. kovo 5 d. 18 val.
Bendradarbiavimo partnerystės sporto srityje 2024 m. kovo 5 d. 18 val.
Mažos apimties partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityse2024 m. kovo 5 d.
2024 m. spalio 1 d.  
Mažos apimties partnerystės sporto srityje 2024 m. kovo 5 d. 18 val.
Profesinės kompetencijos centrai2024 m. gegužės 7 d. 18 val.
„Erasmus+“ mokytojų akademijos2024 m. birželio 6 d. 18 val.
„Erasmus Mundus“ veiksmai2024 m. vasario 15 d. 
18 val. 
Inovacijų aljansai2024 m. kovo 7 d.
18 val. 
Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje2024 m. vasario 8 d. 18 val.
Gebėjimų stiprinimas profesinio mokymo srityje2024 m. vasario 29 d. 18 val.
Gebėjimų stiprinimas jaunimo srityje2024 m. kovo 6 d. 18 val. 
Gebėjimų stiprinimas sporto srityje2024 m. kovo 5 d. 18 val.
Europos sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno2024 m. kovo 5 d. 18 val.
3 pagrindinis veiksmas
Iniciatyva „Europos jaunimas kartu“2024 m. kovo 7 d. 18 val. 
„Jean Monnet“ veiksmai ir tinklai2024 m. vasario 1 d. 18.00 val.