Paraiškų teikimo terminai

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – toliau nurodytos dienos 12.00 val. (vidurdienis) Briuselio laiku, 13.00 val. Lietuvos laiku, jei nenurodyta kitaip.

1 pagrindinis veiksmas
Mobilumas mokymosi tikslais jaunimo srityje2023 m. vasario 23 d.
2023 m. spalio 4 d.
Mobilumas mokymosi tikslais aukštojo mokslo srityje2023 m. vasario 23 d.
Mobilumas mokymosi tikslais profesinio rengimo, mokyklinio ugdymo ir suaugusiųjų švietimo srityse2023 m. vasario 23 d.
Mobilumas mokymosi tikslais sporto srityje2023 m. vasario 23 d.
Tarptautinis mobilumas įtraukiant trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės2023 m. vasario 23 d.
„Erasmus“ akreditacija profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo ir jaunimo srityse2023 m. spalio 19 d.
„Erasmus“ akreditacija jaunimo srityje2023 m. spalio 19 d.
„DiscoverEU“ įtraukties veiksmai2023 m. spalio 4 d.
Virtualieji mainai aukštojo mokslo ir jaunimo srityje2023 m. balandžio 26 d. 18 val.
2 pagrindinis veiksmas
Bendradarbiavimo partnerystės švietimo ir mokymo srityje, išskyrus Europos NVO pateiktas paraiškas2023 m. kovo 22 d.
Bendradarbiavimo partnerystės jaunimo srityje, išskyrus Europos NVO pateiktas paraiškas2023 m. kovo 22 d.
2023 m. spalio 4 d.
Bendradarbiavimo partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityje, kai paraišką teikia Europos NVO2023 m. kovo 22 d. 18 val.
Bendradarbiavimo partnerystės sporto srityje 2023 m. kovo 22 d. 18 val.
Mažos apimties partnerystės švietimo, mokymo ir jaunimo srityse2023 m. kovo 22 d.
2023 m. spalio 4 d.  
Mažos apimties partnerystės sporto srityje 2023 m. kovo 22 d. 18 val.
Profesinės kompetencijos centrai2023 m. birželio 8 d. 18 val.
„Erasmus Mundus“ veiksmai2023 m. vasario 16 d. 
18 val. 
Inovacijų aljansai2023 m. gegužės 3 d.
18 val. 
Perspektyviniai projektai2023 m. kovo 15 d. 18 val.
Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje2023 m. vasario 16 d. 18 val.
Gebėjimų stiprinimas profesinio mokymo srityje2023 m. vasario 28 d. 18 val.
Gebėjimų stiprinimas jaunimo srityje2023 m. kovo 8 d. 18 val. 
Gebėjimų stiprinimas sporto srityje2023 m. kovo 22 d. 18 val.
Europos sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno2023 m. kovo 22 d. 18 val.
3 pagrindinis veiksmas
Iniciatyva „Europos jaunimas kartu“2023 m. kovo 9 d. 18 val. 
„Jean Monnet“ veiksmai ir tinklai2023 m. vasario 14 d. 18.00 val.