Forma yra skirta „Erasmus+“ jaunimo (neformaliojo ugdymo) srities dotacijų gavėjams. Ji turi būti užpildyta ir pateikta iki galutinės ataskaitos pateikimo „Mobility Tool“ sistemoje.

Esant neaiškumams ar techninėms problemoms, kreipkitės:

Turi būti pateikiamos bent 5 kokybiškos (ryškios, neišsiliejusios, originalių spalvų) nuotraukos, kurios iliustruotų įgyvendintas veiklas. Bent vienoje iš nuotraukų turi būti užfiksuoti visi projekto veikloje dalyvavę asmenys (turi būti galimybė nuotraukoje identifikuoti visus projekto veiklos dalyvius ir taip, esant poreikiui, pagrįsti jų skaičių.)
  • Jei finansuota jaunimo mainų veikla, bent vienoje nuotraukoje turi būti galimybė identifikuoti visus jaunimo mainuose dalyvavusius dalyvius ir grupių lyderius.
  • Jei finansuota su jaunimu dirbančių asmenų mobilumo veikla, bent vienoje nuotraukoje turi būti galimybė identifikuoti visus jaunimo darbuotojų mobilume (pvz., mokymo kursuose, seminare) dalyvavusius dalyvius ir mokymų vadovus, fasilitatorius.
  • Jei finansuotas bendradarbiavimo partnerystės ar nedidelio masto partnerystės tarptautinis susitikimas, sklaidos veikla, tarptautinė mokymo(-si) veikla, bent vienoje nuotraukoje turi būti galimybė identifikuoti visus tarptautiniame susitikime ar sklaidos veikloje, ar tarptautinėje mokymo(-si) veikloje dalyvavusius dalyvius ir mokymų vadovus, fasilitatorius.
  • Jei finansuotas jaunimo dalyvavimo nacionalinis ar tarptautinis susitikimas, nuotraukoje turi būti galimybė identifikuoti visus nacionaliniame ar tarptautiniame susitikime dalyvavusius dalyvius ir sprendimų priėmėjus.
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Privaloma
Papildoma
Papildoma
Papildoma
Papildoma
Papildoma

Visi ginčai dėl autorinių turtinių teisių perdavimo sprendžiami draugiškomis nuotraukas pateikusio asmens ir Nacionalinės Agentūros (toliau – Šalys) pastangomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš autorinių turtinių teisių perdavimo, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Vilniaus miesto teismuose.

Jei pažymėjote aukščiau esantį patvirtinimą dėl nuotraukų viešinimo, pateiktos nuotraukos bus tvarkomos ir viešinamos Privatumo politikoje (https://erasmus-plius.lt/privatumo-politika/) nustatyta tvarka.

Jei nepažymėjote nors vieno iš aukščiau esančių patvirtinimų, pateiktos nuotraukos bus saugomos Nacionalinėje agentūroje ne ilgiau nei 6 mėnesius Privatumo politikoje (https://erasmus-plius.lt/privatumo-politika/) nustatyta tvarka ir bus naudojamos tik siekiant pagrįsti „Erasmus+“ finansuotų veiklų įgyvendinimą ir dalyvių skaičių (kaip prevencinė priemonė nuo sukčiavimo).