KAS YRA „YOUTHPASS“?

Tai pažymėjimas, patvirtinantis dalyvavimą programų „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“ veiklose, jų metu įgytą neformaliojo ugdymo patirtį bei pripažįstantis dalyvavimą projekte kaip mokymosi laikotarpį.

„Youthpass“ pažymėjime yra fiksuojamas per projektą įvykęs dalyvio pokytis įvairiose srityse.

Kadangi „Youthpass“ pirmiausia yra savirefleksijos įrankis – pažymėjimą pildo pats dalyvis. Jis, padedamas projekto įgyvendintojų, įsivertina savo pokytį, išmokimus.

Pažymėjimas yra naudojamas visose šalyse, kurios dalyvauja ES programose „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“. Siekiama, kad „Youthpass“ būtų atpažįstamas ir vertinamas vietiniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygmenimis.

KOKIA „YOUTHPASS“ NAUDA?

„Youthpass“ padeda jaunam žmogui mokytis reflektuoti – t. y. sekti ir suprasti savo tobulėjimo, mokymosi procesą.

Lietuvoje „Youthpass“ pripažintas ir formaliojo švietimo sistemoje. Jau antrus metus stojantys į Lietuvos aukštąsias mokyklas, bakalauro studijų programas, LAMA BPO sistemoje pateikę „Youthpass“ pažymėjimą gauna papildomą ketvirtį balo.

Ieškodami darbuotojų į „Youthpass“ pažymėjimą atsižvelgia ir dalis darbdavių.

Daugiau informacijos apie „Youthpass“ ČIA.