Tiek mūsų, tiek jūsų tikslas yra, kad apie „Erasmus+“ projektus ir jais kuriamą naudą sužinotų visuomenė. Siekiame, kad viešinant programos „Erasmus+“ projektus būtų pasakojamos žmonių istorijos, projektų veiklomis sukurti pokyčiai, poveikis profesinėje srityje.

Projektai gali būti viešinami įvairiais būdais ir kanalais. Pagrindiniai jų:

  • renginiai (pavyzdžiui, susitikimai, diskusijos, kūrybinės dirbtuvės, seminarai, parodos, pristatymai ir t.t.);
  • socialinės medijos (Facebook, Instagram, tinklaraščiai ir t.t.)
  • žiniasklaida (interneto, spauda, radijas, televizija).

Visa viešinama informacija turi būti pažymėta Europos Sąjungos emblema su teiginiu „Finansuoja Europos Sąjunga“/„Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“. Šias emblemas su teiginiu – logotipus galite atsisiųsti iš ES vizualiųjų elementų atsisiuntimo centro.

Dotacijos gavėjai įsipareigoja visuose tekstiniuose ir vizualiniuose kūriniuose (įskaitant įrašus socialiniuose tinkluose), kurie buvo sukurti programos finansuotų projektų metu, nurodyti, kad Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija neatsako už kūrinio autorių turinį, naudodami atsisakymo formuluotę:

  • Šis  kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.
  • The European Commission’s support for the production of this publication (work) does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission and National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Žemiau prisegtuose failuose pateikiame jums:

  • Europos Komisijos leidinį apie projektų viešinimo reikalavimus ir priemones (Jose rasite informaciją apie viešinimo nuostatas ir praktinių, profesionalų parengtų patarimų, kaip planuoti ir įgyvendinti viešinimo veiklas);
  • Erasmus+ rezultatų platforma: gidas dotacijų gavėjams. Pagalba, kaip įkelti jūsų projekto rezultatus į Erasmus+ rezultatų platformą (Anglų k.);
  • tekstų kūrimo gaires, kurios padės parengti kokybišką tekstą, skirtą siųsti kaip pranešimą žiniasklaidai arba skleisti nuosavais kanalais;
  • Europos Komisijos gaires apie Europos Sąjungos finansavimo ženklinimą 2021-2027 m.;
  • „Erasmus+“ jaunimo (neformaliojo ugdymo) srities dotacijų IKI 2021 m. gavėjams projektų viešinimo gaires.
Pranešimas apie „Erasmus+“ projektų viešinimą.
Nuotolinis seminaras apie jaunimo srities projektų viešinimą