Paraiškų formos

Visos 2022 m. projektų paraiškų formos paskelbtos: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/ Elektroninės paraiškų formos pildomos interneto naršyklėje, todėl jums prireiks greito ir nuolatinio interneto ryšio. Neprisijungę prie interneto, dirbti su paraiškų formomis negalėsite. Primename, jog nuo 2019 m. spalio 15 d. atsinaujino programos „Erasmus+“ dokumentų valdymo ir organizacijų registravimo sistema. PIC kodus keičia Organizacijų ID kodai. Organizacijoms, kurios jau buvo užregistruotos URF sistemoje ir … Tęskite Paraiškų formos skaitymą