Programos „Erasmus+“ vadovas yra neatskiriama programos dalis – jame išdėstytos dalyvavimo ir finansavimo sąlygos.