Mokyklos baigimą liudija gaunamas atestatas, universitete ar kolegijoje įgytą išsilavinimą – diplomas… O patirtį programos „Erasmus+“ jaunimo srityje – „Youthpass“ pažymėjimas!

Kas yra „Youthpass“?

  • Pažymėjimas, patvirtinantis projekte įgytą patirtį;
  • Savirefleksijos įrankis.

„Youthpass“ pildo pats projekto dalyvis, padedamas projekto organizatorių. Pildydamas dalyvis aprašo projekto metu paties įgytas kompetencijas – taip, naudodamasis „Youthpass“ įrankiu, jaunuolis mokosi reflektuoti ir įsivertinti įgytą patirtį.

Patvirtintas projekto organizatorių „Youthpass“ tampa pažymėjimu, kuris įrodo programos „Erasmus+“ projekte įgytą neformaliojo ugdymo patirtį bei pripažįstantis dalyvavimą projekte kaip mokymosi laikotarpį.

Kokia yra „Youthpass“ vertė?

  • Pildant „Youthpass“ pažymėjimą lavinamas gebėjimas savireflektuoti – kuris bus naudingas ir ateityje – pavyzdžiui, pildant CV, siekiant gauti norimą darbo poziciją ar būti atrinktam įvairiuose konkursuose.
  • Europos Komisija yra patvirtinusi „Youthpass“ strategiją – siekiama, kad „Youthpass“ būtų kuo plačiau naudojamas ir pripažįstamas vietiniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu.

Kaip jaunam žmogui gauti „Youthpass“?

„Youthpass“ išduodamas po dalyvavimo ES programų „Europos solidarumo korpusas“ ir „Erasmus+“ (neformaliojo ugdymo srities) projektuose. Projektą vykdanti organizacija turi informuoti  dalyvius apie galimybę gauti „Youthpass“ pažymėjimą, padėti jį pildant.

Ką apie „Youthpass“ svarbu žinoti „Erasmus+“ projektą vykdančiai organizacijai?

Projekto veiklos pradžioje dalyviai turi būti supažindinti su „Youthpass“ įrankiu ir galimybe po veiklų gauti pažymėjimą. Jo pageidaujantiems projekto dalyviams „Youthpass“ turi būti išduotas. „Youthpass“ taikymas yra vienas iš kokybės kriterijų projektams – tai yra atsižvelgiama vertinant tiek projektų paraiškas, tiek ataskaitas.

Youthpass“ išduodami naudojantis techniniu įrankiu – svetaine www.youthpass.eu. Tai yra Europos Komisijos tinklalapio, skirto neformaliojo ugdymo jaunimo srityje pripažinimui, dalis. Svetainėje www.youthpass.eu pateikiama pagrindinė informacija apie „Youthpass“ metodinės rekomendacijos bei galimybė keliais žingsniais sukurti „Youthpass“ pažymėjimus be išankstinių instrukcijų ar specialaus pasirengimo.  

Kaip paruošti „Youthpass“

Jei lieka klausimų apie „Youthpass“ – susisiekime.