Konferencija-Simpoziumas-Forumas

Birželio 11-14 d., 2024 m. | Ostendė, Belgija

REGISTRACIJA iki kovo 11 d. 

Įtraukties ir įvairovės forume (toliau – ID forumas) dalyvaus 130 žmonių, kurie keisis patirtimi, praktika ir idėjomis, padedėsiančiomis ES jaunimo programas padaryti įtraukesnes ir prieinamesnes visiems. Laukiami visi, dirbantys šioje srityje!

ID forumas – tai tarptautinė SALTO organzuojama konferencija, skirta įtraukties ir įvairovės matomumui didinti ir su įtrauktimi susijusiai praktikai, politikai ir moksliniams tyrimams ES jaunimo programose užmegzti.

Tikslai:

  • mokytis ir keistis patirtimi užtikrinant didesnę įvairovę ir įtrauktį;
  • apmąstyti įtraukties ir įvairovės pasiekimus dabartinėse ES jaunimo programose ir numatyti būsimus iššūkius bei galimybes;
  • sukurti saugią erdvę dialogo mezgimui kartu su „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų įtraukties ir įvairovės specialistais, dotacijos gavėjais ir kitais įtraukties ir įvairovės veikėjais;
  • taikant neformaliojo ugdymo metodus dalyviai bus kviečiami dalytis profesine ir asmenine patirtimi įtraukties ir įvairovės temomis. Be viso to, dalyviai galės prisidėti prie ID forumo organizavimo, t. y. bus kviečiami pasidalyti patirtimi ar indėliu konkrečių programos dalių metu.

Kam skirtas šis renginys?

ID forume dalyvaus apie 130 dalyvių, tarp kurių bus specialistų, tiesiogiai dirbančių su mažiau galimybių turinčiu jaunimu (jaunimo darbuotojai, jaunimo lyderiai, mentoriai, socialiniai darbuotojai), taip pat politikos formuotojai, tyrėjai, „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų įtraukties ir įvairovės specialistai, su jaunimu dirbančių organizacijų, Europos Komisijos ir ES pirmininkaujančios Belgijos atstovai.

Ypač laukiami asmenys, kurie turi gyvenimiškos patirties įtraukties ir kliūčių įveikimo srityje. Pavyzdžiui, esate susidūrę su socialinėmis, ekonominėmis ar geografinėmis kliūtimis, esate vienišas tėvas ar mama, priklausantis tautinėms mažumoms, jaunas žmogus, gyvenantis izoliuotoje kaimo vietovėje arba translytis asmuo, išgyvenantis pereinamąjį laikotarpį ir stokojantis emocinės paramos.

Dalyvavimas nemokamas, suteikiama nakvynė ir maitinimas, o kelionės išlaidos kompensuojamos. Drąsiai dalyvaukite atrankoje!


Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH