Mokymo kursai

Balandžio 20-26 d., 2023 | Sofija, Bulgarija

REGISTRACIJA iki vasario 20 d. 

„A-B-C-De-mo-kra-ti-ja” – mokymai, kuriuose bus gilinamasi į vertybes, sąvokas ir veiksmingus mechanizmus, padedančius užtikrinti jaunimo įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus lokaliu, regioniniu ir Europiniais lygmenimis per aktyvų dialogą ir bendradarbiavimą.

Pastaraisiais metais mūsų aplinkoje patiriama atstovaujamosios demokratijos krizė, kraštutinių ir antihumaniškų judėjimų iškilimas skatina persvarstyti demokratijos, lygybės, taikos, orumo, solidarumo ir teisingumo sąvokas. Kaip sugrąžinti ir įtvirtinti minėtų sąvokų prasmes, jas paversti kūnu, kad būtų kuriama šviesesnė ateitis ir Europa? 

Žvelgiant iš jaunimo srities (bei kitų pilietinės visuomenės organizacijų) perspektyvos, „iš apačios į viršų” metodas galėtų tapti galingu įrankiu. Demokratijos bei jos vertybių sustiprinimas jaunimo lygmenyje gali turėti teigiamos įtakos bendriems pilietiniams procesams, tarp jų ir Europos ateičiai. Dalyvaujamosios ir patariamosios demokratijos, įtraukių bendros kūrybos procesų skatinimas taip pat gali būti tinkamu atsaku kraštutiniems socialiniams ir politiniams judėjimams, augančiam visuomenės susvetimėjimui ir marginalizacijai. 

Jaunimo darbuotojai, projektų vadovai, lyderiai, savanoriai ir mentoriai – tai jūsų proga! 

Mokymuose ne tik gilinsite savo žinias apie demokratijos ir kitas vertybes, bet ir sužinosite, kaip jas pritaikyti savo praktikoje atsižvelgiant į šiandienos iššūkius. 

Dalyvaukite atrankoje, juk mokymų, kelionės, maitinimo ir apgyvendinimo išlaidos bus pilnai padengiamos. 

Daugiau informacijos apie mokymų kursą: SALTO-YOUTH