Mokymų kursai

2024 m. birželio 3-7 d. | Sofija, Bulgarija

REGISTRACIJA iki balandžio 20 d.

„Appetiser“ – mokymų kursai, skirti jaunimo lyderiams ir su jaunimu dirbantiems asmenims, aktyviai dirbantiems vietos ir (arba) nacionaliniu lygmeniu ir norintiems savo veiklą perkelti į tarptautinį lygmenį. „Appetiser“ daugiausia skirtas tiems, kurie dar neturi tarptautinio darbo su jaunimu patirties (tai galioja ir tuo atveju, kai organizacija jau vykdo tarptautinę veiklą, tačiau į šiuos mokymus siunčia žmogų, kuris dar neturi tarptautinės patirties). Pageidautina, bet nebūtina, kad dalyviai atvyktų iš organizacijos, kuri yra naujokė Europos mobilumo programose.

„Appetiser“ mokymų tikslai:

  • Supažindinti dalyvius su neformaliuoju ir tarpkultūriniu mokymusi ir pateikti konkrečių pavyzdžių.
  • Sukurti galimybes dalyviams susidurti su sėkminga pirmąja tarpkultūrinio jaunimo projekto patirtimi.
  • Suteikti dalyviams galimybę pasidalyti savo vietinės jaunimo veiklos patirtimi tarptautiniame darbo su jaunimu kontekste.
  • Išnagrinėti „Erasmus+“ jaunimo ir Europos solidarumo korpuso programų teikiamos paramos tarptautinei jaunimo veiklai galimybes.
  • Išanalizuoti geros kokybės jaunimo projektų, remiamų pagal „Erasmus+“ jaunimo ir Europos solidarumo korpuso programas, pavyzdžius.
  • Geriau suprasti, kaip pasinaudoti tarptautiniu darbo su jaunimu kontekstu praktiniame darbe vietos lygmeniu.

Laukiami dalyviai, kurie:

  • Turi patirties plėtojant jaunimo veiklas vietos ir (arba) nacionaliniu lygmeniu.
  • Nėra susidūrę su tarptautiniu darbu jaunimo srityje.
  • Yra motyvuoti ir svarsto galimybę išplėsti savo organizacijos veiklą į tarptautinį kontekstą.
  • Geba bendrauti anglų kalba ir yra ne jaunesni nei 18 metų.

Šiais mokymais siekiama suteikti stiprią teigiamą pirmąją tarptautinio darbo su jaunimu patirtį ir motyvuoti dalyvius naudotis „Erasmus+“ jaunimo ir Europos solidarumo korpuso / savanoriškos veiklos programomis. Šis tikslas apibendrina visą mokymų idėją – leisti pajusti, ką reiškia dirbti su jaunimu tarptautinėje aplinkoje. Palikus visus paaiškinimus ir žinias nuošalyje, daugiausia orientuojamasi į tai, kad dalyviams būtų suteikta erdvė patiems patirti „tarptautiškumo“ pranašumą.

Primename, kad mokymai atrinktiems dalyviams yra pilnai finansuojami!

Daugiau informacijos ir registracija: SALTO-YOUTH