Partnerysčių stiprinimo veikla

Liepos 12-14 d., 2023 m. | Bukareštas, Rumunija

REGISTRACIJA iki balandžio 28 d. 

„BeActive Sports” kontaktinis susitikimas kviečia 30 motyvuotų ir idėjų turinčių žmonių, norinčių plėtoti europinius projektus sporto srityje, kurti ryšius ir išgirsti apie gerąsias praktikas, kurias galėtų pritaikyti Europos sporto savaitėje, vyksiančioje rugsėjo 23-30 dienomis. Tai bus pagrindinis būsimų europinių projektų sporto srityje plėtojimo elementas. 

Pagrindiniai susitikimo tikslai:

  • sukurti sąlygas dalyviams plėsti europinius kontaktus;
  • dalytis gerosiomis Europos sporto savaitės, „Erasmus+” dotacijų, „BeActive” apdovanojimų patirtimis;
  • didinti europinių projektų ir partnerysčių sporto srityje gausą;
  • plėtoti būsimus europinius projektus sporto srityje;
  • stiprinti Rumunijos sporto struktūrų ES dialogą su Europos partneriais;
  • plėtoti abipusį pasitikėjimą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

Kas gali dalyvauti susitikime?

Kviečiami tiek viešųjų, tiek privačių sporto struktūrų atstovai, norintys vykdyti „Erasmus+” projektus artimiausiu metu (2023-2024 m.).

Dalyviai turėtų būti pilnamečiai bei gebantys gerai bendrauti anglų kalba. 

Prioritetas atrankoje bus taikomas dalyviams, jau turintiems idėją projektui sporto srityje bei ieškantiems partnerių arba žinių apie geruosius pavyzdžius kitose organizacijose. Bus atsižvelgiama ir į asmeninius bei profesinius gebėjimus bei siekius. 

Išlaidos, susijusios su susitikimu – apgyvendinimas, maitinimas, kelionė – atrinktiems dalyviams bus finansuojamos. 
Plačiau: SALTO-YOUTH