Mokymo kursai

Lapkričio 6-10 d., 2023 m. | Berlynas, Vokietija

REGISTRACIJA iki rugsėjo 8 d.

BiTriMulti ir vėl kviečia jaunimo darbuotojus, lyderius, projektų vadovus ir mentorius mokytis, kaip sukurti savo pirmuosius tarptautinius „Erasmus+” jaunimo mainus!

Šis mokymo kursas veda dalyvius per skirtingus kokybiškų jaunimo mainų organizavimo ir įgyvendinimo etapus. Be abejo, tarptautinėje ir įvairioje aplinkoje, kuri padės jaustis drąsiau žengiant pirmuosius žingsnius jaunimo mainų kūrime.

Mokymais siekiama:

  • supažindinti su „Erasmus+” jaunimo programa ir ypač jaunimo mainų projektais programos rėmuose.
  • Parodyti, kaip jaunuoliai patys gali įsitraukti į mainų projektų planavimą ir vykdymą.
  • Suteikti individualios ir grupinės mokymosi patirties imituojant jaunimo mainų projekto kūrimo procesą.
  • Plėtoti reikalingas žinias, įgūdžius ir nuostatas jaunimo mainų organizavimui, remiantis neformaliojo ugdymo praktika ir principais bei Europos Sąjungos jaunimo programų kokybės standartais.
  • Įgalinti dalyvius reflektuoti savo mokymosi procesą su „Youthpass” strategija, skirta neformaliojo mokymosi jaunimo srityje pripažinimui. 
  • Suteikti galimybę susipažinti su potencialiais partneriais iš skirtingų šalių.

Mokymuose 30 atrinktų dalyvių laukia dirbtuvės, informacinės sesijos, grupės dinamikos gerinimo užsiėmimai ir įsivertinimas. 

Atrinktiems dalyviams suteikiamas maitinimas ir nakvynė, kelionės išlaidos kompensuojamos, o mokymai – nieko nekainuoja!
Plačiau: SALTO-YOUTH