Mokymo kursai

Gegužės 6-12 d., 2024 m. | Stokholmas, Švedija

REGISTRACIJA iki kovo 15 d. 

Šis mokymo kursas sukurs saugią ir palankią aplinką savęs pažinimui, atviriems pokalbiams apie marginalizaciją, diskriminaciją ir nelygybę. Turėsite galimybę ištirti jūsų viduje tūnančias išankstines nuostatas, analizuoti savo ir kitų žmonių požiūrius, kuriais vadovaujatės dirbdami su jaunimu.

Tikslai:

 • Skatinti tarpusavio mokymąsi ir sukurti saugią mokymosi aplinką, kuri padėtų su jaunimu dirbantiems asmenims tobulėti asmeniškai ir profesiškai;
 • Išnagrinėti šališkumo sąvoką ir apmąstyti jo poveikį atskirčiai ir diskriminacijai darbo su jaunimu srityje;
 • Skatinti įsijausti į įvairius diskriminacijos ir (arba) atskirties aspektus ir palengvinti keitimąsi informacija apie sudėtingas situacijas, su kuriomis darbe susiduria su jaunimu dirbantys asmenys;
 • Padėti su jaunimu dirbantiems asmenims atskleisti asmeninius šališkumus atliekant savianalizę;
 • Suteikti galimybę dekonstruoti ir įveikti šiuos šališkumus paverčiant asmeninį mokymąsi profesiniu augimu;
 • Įgalinti su jaunimu dirbančius asmenis imtis pokyčių kuriant konkrečias įtraukties strategijas ir veiksmų planus. Tai apima dalijimąsi turimais europiniais ištekliais (pvz., SALTO įtraukties ir įvairovės strategija, ES ir ET įtraukties politika).

Laukiami dalyviai:

 • Turintys atitinkamos patirties darbo su jaunimu srityje: jaunimo darbuotojai, jaunimo lyderiai, savivaldybių darbuotojai, savanoriai ir aktyvūs jauni žmonės, dalyvaujantys jaunimo organizacijų veikloje, nevyriausybinio ir viešojo sektoriaus darbuotojai, dirbantys su jaunimu arba jaunimo politikos srityje;
 • Vyresni nei 18 metų ir gebantys dirbti bei bendrauti anglų kalba;
 • Galintys aktyviai dalyvauti visą mokymo kursų trukmę, įskaitant pasirengimą (vertinimą) ir tolesnę veiklą (grįžtamąjį ryšį);
 • Norintys imtis veiksmų socialinės įtraukties ir kultūrinės įvairovės srityje, nesvarbu, ar tai būtų naujos iniciatyvos, ar patobulinta veikla;
 • Atviri ir pasirengę kritiškai apmąstyti save ir įsitraukti į gilų ir galbūt emociškai sudėtingą procesą;
 • „Erasmus+“ programos šalies (ES ir asocijuotųjų ERASMUS+ šalių) gyventojas.

Dalyvavimas nemokamas, padengiamos apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos, o kelionės išlaidos kompensuojamos. Drąsiai dalyvaukite atrankoje!


Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH