Mokymų kursai

2024 m. liepos 1-6 d. | Rumunija

REGISTRACIJA iki gegužės 19 d.

9-uoju „Connector“ organizuojamu renginiu siekiama sukurti erdvę, kurioje mokymosi srityje dirbantys asmenys susipažintų su įvairiais neformaliojo mokymosi metodais ir išbandytų juos praktiškai, atsižvelgiant į 2024 m. programos „Erasmus+“ / ESK (Europos solidarumo korpuso) prioritetus (įtrauktis ir įvairovė; skaitmeninė transformacija; aplinka ir kova su klimato kaita; dalyvavimas demokratiniame gyvenime).

Kodėl verta dalyvauti „Connector 9.0“?

  • Tai galimybė susipažinti su neformaliojo mokymosi metodais, kuriuos vėliau galėsite pritaikyti savo projektuose ar kasdienėje mokymosi aplinkoje. 
  • Čia galėsite patirti mokymąsi tarptautiniame ir daugiakultūriniame kontekste.
  • Mokymasis per praktiką ir dėmesys dalyvių praktinei patirčiai yra pagrindiniai šio renginio elementai.

Šių mokymų tikslai:

  • Skatinti neformalųjį mokymąsi Europoje, daugiausia dėmesio skiriant įtraukčiai ir įvairovei, ekologiškumui ir skaitmeninei transformacijai.
  • Užmegzti ryšį tarp neformaliojo mokymosi ir formaliojo švietimo.
  • Sukurti mokymosi erdvę, kurioje daugiausia dėmesio būtų skiriama Europos vertybėms.
  • Sukurti bendradarbiavimo erdvę, kurioje būtų galima dalytis mokymosi ir istorijų pasakojimo metodais, priemonėmis, praktika ir veiksmingomis idėjomis (pavyzdžiui, ankstesniuose renginiuose buvo taikomi tokie metodai, kaip debatai, nesmurtinis bendravimas, fotoatsakomybė, forumo teatras, improvizacijos teatras, istorijų pasakojimas, grafinis fasilitavimas, gyvoji biblioteka).

Kas gali dalyvauti šiuose mokymuose?

Kviečiami su jaunimu dirbantys asmenys, suaugusiųjų švietimo specialistai, mokymų vadovai, mokytojai ir jų padėjėjai, švietėjai ir kiti praktikai iš visų švietimo sektorių, atstovaujantys institucijoms ir (arba) organizacijoms, kurios nuo 2021 m. vykdo patvirtintus „Erasmus+“ / ESK (Europos Solidarumo Korpuso) projektus.

Primename, kad mokymai atrinktiems dalyviams yra pilnai finansuojami!

Daugiau informacijos ir paraiškų pildymas: SALTO-YOUTH