E. mokymasis

2024 m. gegužės 8 d. | nuotoliniu būdu, Belgija

REGISTRACIJA iki gegužės 5 d.

Esate savivaldybės jaunimo politikos atstovas ar jaunimo darbuotojas, palaikantis savivaldybės jaunimo dalyvavimą? Norite geriau sužinoti, kaip įtraukti jaunimą į savivaldybės sprendimų priėmimą? 

„Demokratijos perkrovimo partnerystė“ – tai 2015 m. pradėtas ilgalaikis 20 „Erasmus+“ jaunimo nacionalinių agentūrų projektas, kurio tikslas – prisidėti prie jaunimo dalyvavimo demokratinių sprendimų priėmimo procese vietos ir regionų lygmeniu visoje Europoje. 

Šiais metais organizuojami keturi internetiniai seminarai, kurių metu bus pristatoma vietos savivaldybės jaunimo politikos atstovo praktika ir supažindinama su svarbiausiomis užduotimis integruojant internetinių priemonių rinkinį „Demokratijos perkrovimas“.

Seminarų temos ir datos:

1. ADVOCATE 4 Youth Participation“ – kaip įtikinti sprendimų priėmėjus ir kaip pakeisti organizacinį požiūrį savivaldybės institucijoje?

2024 m. gegužės 8 d. 14.30-16.00 val. (CET laiku)

Pagrindiniai klausimai: Kokia yra jaunimo įtraukimo į savivaldybių sprendimų priėmimą nauda? Ką galite padaryti, kad pakeistumėte įvairių svarbiausių savivaldybės institucijų darbuotojų požiūrį? Kaip suburti suinteresuotųjų šalių grupę, palaikančią jaunimo dalyvavimą? Į kokius pradinius klausimus turi atsakyti savivaldybės institucija, prieš kreipdamasi į jaunimą?

2. The (HE)ART of Participation“ – kaip surasti, įgalinti ir įtraukti jaunus žmones į savivaldybių sprendimų priėmimą?

2024 m. Birželio 19 d. 14.30-16.00 val. (CET laiku)

Pagrindiniai klausimai: Kur rasti jaunų žmonių, kurie galėtų dalyvauti? Kaip užtikrinti mažiau galimybių turinčio jaunimo atstovavimą ir įtraukimą? Kaip įgalinti jaunus žmones, kad jie galėtų išsakyti savo nuomonę ir daryti įtaką savivaldybės sprendimams? Kaip juos motyvuoti ir išlaikyti jų dalyvavimą?

3.  What strategy and what structure?“ – kaip sukurti tinkamą jaunimo dalyvavimo strategiją ir struktūrą, skirtą savivaldybių jaunimo dalyvavimui?

2024 m. rugsėjo 25 d. 14.30-16.00 val. (CET laiku)

Pagrindiniai klausimai: Kaip sukurti ir optimizuoti jaunimo dalyvavimo strategiją, kuri užtikrintų tvarų ir prasmingą jaunimo dalyvavimą priimant savivaldybių sprendimus? Kaip parengti veiksmingą strategiją, kuria naudotųsi visos suinteresuotosios šalys? Kaip sukurti jaunimo dalyvavimo struktūrą, kuri būtų tinkama ir savivaldybės sprendimų priėmėjams, ir dalyvaujančiam jaunimui?

4. Be the change you want to see! – kaip kasdien valdyti jaunimo dalyvavimą priimant savivaldybės sprendimus?

2024 m. lapkričio 6 d. 14.30-16.00 val. (CET laiku)

Pagrindiniai klausimai: Kokie yra minimalūs finansiniai reikalavimai, kuriuos jūsų savivaldybė turi užtikrinti kiekvienais metais? Kaip galite panaudoti „Erasmus+“ dotacijas jaunimo dalyvavimui plėtoti? Kaip galite valdyti savivaldybės sprendimų priėmėjų ir jaunimo bendradarbiavimą? Kaip ir ką galite parodyti plačiajai visuomenei apie jaunimo dalyvavimą?

Dalyviai turės galimybę gauti dalyvavimą kiekviename internetiniame seminare patvirtinantį dokumentą, o dalyvavusiems visuose 4 internetiniuose seminaruose metų pabaigoje bus išduoti „Democracy Reloading Webinars“ sertifikatai.

Primename, kad dalyvavimas atrinktiems dalyviams yra pilnai finansuojamas!

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH