E. mokymasis

2024 m. birželio 19 d. | Internetu, Belgija

REGISTRACIJA iki birželio 16 d.

Ar norite geriau sužinoti, kaip įtraukti jaunimą į savivaldybės sprendimų priėmimą? Dirbate savivaldybės jaunimo politikos atstovu ar jaunimo darbuotoju, palaikančiu savivaldybės jaunimo dalyvavimą?

2024 m. Demokratijos perkrovimo partnerystė organizuoja keturis internetinius seminarus. Kiekviename internetiniame seminare daugiausia dėmesio skiriama vienai iš 4 pagrindinių užduočių, kurios užtikrina sėkmingesnį jaunimo dalyvavimo savivaldos sprendimų priėmimo procese įgyvendinimą, remiantis internetinių priemonių rinkiniu „Demokratijos perkrovimas“.

Registruotis galite pasirinkę pageidaujamą seminaro datą, daugiau informacijos gausite likus kelioms dienoms iki seminaro. 2024 m. internetinių seminarų temos ir datos:

  1.  „The (HE)ART of Participation“ birželio 19 d. 14.30-16.00 val. (CE laiku). Seminaras apie tai, kaip surasti, įgalinti ir įtraukti jaunus žmones į savivaldybių sprendimų priėmimą.

Pagrindiniai šio internetinio seminaro klausimai: kur rasti tinkamų jaunų žmonių, kurie galėtų dalyvauti sprendimų priėmime? Kaip užtikrinti mažiau galimybių turinčio jaunimo atstovavimą ir įtraukimą? Kaip įgalinti jaunus žmones, kad jie galėtų išsakyti savo nuomonę ir daryti įtaką savivaldybės sprendimams? Kaip juos motyvuoti ir išlaikyti jų dalyvavimą? Kaip juos palaikyti ateities sprendimams ir veiksmams?

  1. „What strategy and what structure?“ rugsėjo 25 d. 14.30-16.00 val. (CE laiku). Seminaras apie tai, kaip sukurti tinkamą jaunimo dalyvavimo strategiją ir struktūrą, skirtą savivaldybių jaunimo dalyvavimui.

Pagrindiniai šio internetinio seminaro klausimai: kaip sukurti ir optimizuoti jaunimo dalyvavimo strategiją, kuri užtikrintų tvarų ir prasmingą jaunimo dalyvavimą priimant savivaldybių sprendimus? Kaip parengti veiksmingą strategiją, kuria naudotųsi visos suinteresuotosios šalys? Kaip sukurti jaunimo dalyvavimo struktūrą, kuri būtų tinkama ir savivaldybės sprendimų priėmėjams, ir dalyvaujančiam jaunimui?

  1. „Be the change you want to see!“ lapkričio 6 d. 14.30-16.00 val. Seminaras apie tai, kaip kasdien valdyti jaunimo dalyvavimą priimant savivaldybės sprendimus.

Pagrindiniai šio internetinio seminaro klausimai: kokie yra minimalūs finansiniai reikalavimai, kuriuos jūsų savivaldybė turi užtikrinti kiekvienais metais? Kaip galite panaudoti „Erasmus+“ dotacijas jaunimo dalyvavimui plėtoti? Kaip galite valdyti bendradarbiavimą tarp savivaldybės sprendimų priėmėjų ir jaunimo? Kaip ir ką galite parodyti plačiajai visuomenei apie jaunimo dalyvavimą?

Nepamirškite, kad atrinktiems dalyviams kelionės išlaidos yra kompensuojamos, apgyvendinimas ir maitinimas suteikiami, o patys mokymai nieko nekainuoja!

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH