Seminaras

2024 m. rugsėjo 16-18 d. | Dublinas, Airija

REGISTRACIJA iki gegužės 24 d.

Šiame seminare bus apžvelgtas „Design Thinking“ metodas ir jo taikymas ,,Erasmus+“ projektų rengimui, vyks praktiniai užsiėmimai, kurių metu dalyviai susipažins su projektų rengimo procesu, galės geriau identifikuoti ir suprasti savo švietimo bei mokymo poreikius, taip pat galės apsvarstyti ir parengti novatoriškus sprendimus, kurie gali būti finansuojami pagal „Erasmus+“ programą. Be to, dalyviai turės galimybę užmegzti ryšius ir kurti galimas būsimas KA2 partnerystes, bus rengiamos informacinės sesijos apie partnerysčių paraiškų rengimą.

Numatomi rezultatai:

  • Geresnis supratimas apie „Design Thinking“ – į žmogų orientuotą problemų sprendimo metodą, siekiant novatoriškų sprendimų įgyvendinimo.  
  • Geresnis savo ir kitų organizacijų švietimo bei mokymo poreikių supratimas, o kartu su tuo atsirančios potencialių bendradarbiavimo ir dalijimosi žiniomis galimybės.
  • Projektų rengimo įgūdžių patobulėjimas, mokantis pritaikyti „Design Thinking“ metodą.
  • Naujų ryšių užmezgimas ir naujų partnerysčių numatymas bendradarbiaujant su organizacijomis iš „Erasmus+“ programos šalių.

Kas gali dalyvauti seminare?

Šis tarpsektorinis seminaras skirtas naujoms ir mažiau patirties turinčioms organizacijoms, dirbančioms profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo, mokyklinio ugdymo ar jaunimo srityse, kurios norėtų teikti paraiškas dėl bendradarbiavimo partnerysčių (KA2) ir kurios turi mažiau patirties „Erasmus+“ programoje.

Nepamirškite, kad atrinktiems dalyviams kelionės išlaidos yra kompensuojamos, apgyvendinimas ir maitinimas suteikiami, o patys mokymai nieko nekainuoja!

Daugiau informacijos: SALTO-YOUTH