Mokymo kursai

Gegužės 14-17 d., 2023 | Dublinas, Airija

REGISTRACIJA iki balandžio 4 d. 

„Kai pradedame veikti, viltis atsiranda visur. Tad užuot ieškoję vilties, ieškokite veiksmų. Tada ir tik tada ateis viltis” – Greta Thunberg 2021 m. rugsėjį. 

Jaunimo darbuotojams, lyderiams ir mentoriams skirtuose mokymuose Dubline, Airijoje – visas dėmesys tam, kaip įdiegti daugiau tvarumo savo organizacijose – nuo įstatų iki kasdienės praktikos. 

Mokymų metu galėsite apsvarstyti savo asmeninę ir organizacijos rolę tvarumo užtikrinime. 

Kokie aspektai bus svarstomi organizacijų atžvilgiu?

 • Tvarumo praktikų įtraukimo būdai organizacijos darbe su jaunimu.
 • Tvarumo ir klimato teisingumo integravimas į strateginį planą.
 • Skirtingų pusių įtraukimas į procesą.
 • Jūsų organizacijos vertybių bei poreikių sąsaja su tvarumu.
 • Ilgalaikis jūsų organizacijos indėlis prie kovos su klimato krize. 

O ko galite tikėtis pasiekti individualiai?

 • Aiškesnio ir tvirtesnio suvokimo apie tvarumą ir klimato teisingumą.
 • Kompetencijų, kaip autentiškai sudominti jaunus žmones šia tema.
 • Įgūdžių kūrybiškam klimato teisingumo koncepto įtraukimui dirbant su jaunimu.
 • Naujų tarptautinių pažinčių bei partnerių ateities projektams. 
 • Susipažinimo, kaip „Erasmus+” ir Europos solidarumo korpuso programos gali padėti jūsų darbui tvarumo srityje. 
 • Žinių, kaip kurti tvaresnius tarptautinius projektus bei įtraukti klimato teisingumą į savo programų planus. 
 • Išplėsto supratimo apie tvarumo ir socialinio teisingumo problemas, su kuriomis susiduria mažiau galimybių turintis jaunimas. 

Į mokymus bus atrinkti 25 asmenys iš įvairių šalių, dalyvaujančių „Erasmus+” programose – jiems dalyvavimas, apgyvendinimas, maitinimas ir kelionė į mokymus nieko nekainuos!
Sužinokite daugiau: SALTO-YOUTH